Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 17/01/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

ZGOK Olsztyn po raz kolejny w 2020 roku podnosi stawki za zagospodarowanie odpadów.

29 grudnia 2020r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Sp. z o.o. ZGOK w Olsztynie podjęto uchwałę o podniesieniu stawek za zagospodarowanie odpadów z terenu 37 samorządów...
          W ostatnich dniach grudnia 2020r. odbyły się 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Wspólników spółki ZGOK z Olsztyna, których przedmiotem było między innymi przyjęcie uchwały dotyczącej podniesienia stawek za zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, ponadto w porządku obrad znalazła się uchwała na mocy której zarząd spółki otrzymałby upoważnienie do zawarcia aneksu do umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej z Olsztyna, w którym to spółka ZGOK zobowiązałaby się do zwiększenia kwoty jaką musi zapłacić MPEC’owi za przekazanie wytworzonego z odpadów paliwa RDF i PRE RDF z 200 zł obecnie, do blisko 340 zł za tonę. Kolejną zmianą jaką wprowadza aneks jest zobowiązanie ZGOK’u do dostarczania rocznie 60 tysięcy ton wytworzonego paliwa RDF i PRE RDF. W pierwszym terminie tj. 17 grudnia wspólnicy w głosowaniu odrzucili obie uchwały, jedynie włodarze samorządów z  Olsztyna, Mikołajek, Gietrzwałdu, Pisza i Stawigudy głosowali za przyjęciem uchwały dotyczącej aneksu do umowy z MPEC’em, a za podwyżką stawek za zagospodarowanie odpadów już był tylko prezydent Olsztyna i burmistrz Mikołajek. W kolejnym terminie t.j. 29 grudnia większościowy udziałowiec, jakim jest samorząd Olsztyna, posiadający ponad 50 % udziałów nie dopuścił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników, głosując przeciw zaproponowanym kandydatom, co spowodowało brak możliwości przeprowadzenia obrad, a tym samym wszystkie zaproponowane uchwały zostały uznane za przyjęte. To już kolejne walne zgromadzenie wspólników, na którym wykorzystywany jest mechanizm paraliżowania obrad i przyjęcie wszystkiego, co znajduje się w jego porządku obrad, przy kategorycznym sprzeciwie przytłaczającej większości wspólników. W takiej sytuacji jesteśmy bezsilni, a co gorsze musimy ponosić coraz to wyższe koszty za przetworzenie przekazywanych odpadów. Nowa stawka za śmieci, tak zwane zmieszane, obecnie będzie wynosiła 630 zł netto za tonę, a selektywnie zebrane maksymalnie do 180 zł za tonę. Warto przypomnieć, że jeszcze do niedawna stawka za odpady zebrane w sposób selektywny wynosiła symboliczną 1 złotówkę. Taki obrót zdarzeń spowoduje, że w bieżącym roku najprawdopodobniej ponownie zabraknie pieniędzy w budżecie na pokrycie kosztów związanych z gospodarką śmieciową w naszej gminie, które trzeba będzie uzupełnić przesuwając środki np. z inwestycji drogowych.
 
          Z korespondencji jaka dociera do urzędu wiemy, że część samorządów podważa prawomocność formy wprowadzenia podwyżek w spółce ZGOK i zamierza zaskarżyć uchwały do sądu, jednocześnie nie przyjmując do wiadomości nowych, wyższych stawek.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk