Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/02/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 6 000 zł na zakup roślin miododajnych

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wsparł działania realizowane w naszej gminie.
           W ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające” otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 6 000 zł na zakup roślin miododajnych.
Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup 50 sztuk drzew i 116 krzewów, które w dniu 21 listopada 2023 r. przy udziale przedszkolaków z grupy „Smerfy przedszkola samorządowego w Sępopolu zostały posadzone w trzech miejscach na terenie miasta Sępopol.
 
          W dniu 8 grudnia 2023 roku, w ramach realizacji zadania, zorganizowano specjalne zajęcia dotyczące owadów zapylających dla dzieci uczestniczących w akcji sadzenia drzew. Podczas tych zajęć podkreślono niezwykle istotną rolę owadów w ekosystemie, wyjaśniając, że pełnią one kluczową funkcję w procesie zapylania roślin, co ma istotne znaczenie dla utrzymania bioróżnorodności i zwiększenia plonów. Dodatkowo, owady działają jako naturalni przeciwnicy szkodników roślin, co przyczynia się do utrzymania zdrowia ekosystemów bez konieczności stosowania szkodliwych pestycydów. W rezultacie, ich pozytywny wpływ wspiera utrzymanie równowagi ekologicznej. Szczególnie istotne jest także podkreślenie roli niektórych gatunków owadów, takich jak pszczoły, które są niezbędne do produkcji żywności poprzez zapylanie roślin uprawnych, co przyczynia się do zwiększenia plonów i poprawy jakości zbiorów.
 
Głównym celem projektu jest zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych oraz ich pielęgnacja przyczyniająca się do ochrony bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska naturalnego w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zwiększenie bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających, odbudowę zdegradowanych ekosystemów, powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających, zwiększenie bioróżnorodności terenów dostępnych publicznie oraz powiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez powiększenie terenów zieleni.
 
Województwo Warmińsko-Mazurskie jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym owadów zapylających. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych stanowi efektywny sposób na zwiększenie dostępności pożywienia dla tych owadów i zachowanie różnorodności biologicznej w regionie. Wykonane nasadzenia przyczynią się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Rośliny pomagają w retencji wody, redukcji erozji gleby oraz absorbcji dwutlenku węgla, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza i klimat w regionie.
 
Uzyskana pomoc finansowa pomogła uatrakcyjnić tereny zieleni dostępne publicznie, ponieważ działki objęte wnioskiem stanowią grunty ubogie w roślinność biorąc pod uwagę różnorodność gatunkową. Nasadzenia zostały wykonane na działkach dostępnych dla mieszkańców tj. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu oraz dwóch otwartych strefach aktywności.
Ta inwestycja będzie miała długotrwałe korzyści dla środowiska naturalnego oraz lokalnej społeczności naszego regionu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Smerfy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk