Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 06/07/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Burmistrz Sępopola
Gminny Komisarz Spisowy
 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Sępopol.
 
1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:
- być osobą pełnoletnią;
- zamieszkiwać na terenie danej gminy;
- posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
- zobligowany jest do  wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz sposobie wykonywania czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
- jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego;
 
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 
4. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
 
5. Powszechny Spis Rolny odbędzie się  w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące spisu dostępne są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.
 
6. Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego;
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- informacja dotycząca RODO.
 
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urząd miejski w Sępopolu ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol w kopercie z dopiskiem „ Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 8.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.
 
8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Irena Siemaszko tel. 89 307 00 78.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk