Pozostałe aktualności

Uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP gminy Sępopol

  • 28-11-2018
Dnia 27 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym Gminy Sępopol sprzętu ratowniczego.
Zakup sprzętu był możliwy dzięki wsparciu ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazania sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP dokonała Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk, w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, st. kpt. Marka Wojczulanisa i kpt. Krzysztofa Siudka funkcjonariusza KP PSP Bartoszyce - jednocześnie przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępopolu.W ramach zadania zakupiono: Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) Plus, dwie pilarki spalinowe do drewna, detektor napięcia prądu zmiennego, piłę ratowniczą do szyb klejonych, dwie poduszki wysokociśnieniowe z osprzętem, 4 butle kompozytowe oraz zestaw ratowniczy PSP - R1 tj. torba, nosze i zestaw szyn Kramera.Ratowniczy sprzęt sfinansowano w ramach Projektu „Doposażenie strażaków ochotników gminy Sępopol" realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-II-7211-1854/18 z dnia 7 września 2018.  Koszt całkowity zadania: 37 575, 00 zł. (Dofinansowanie 99% - 37 199, 25 zł, wkład własny 1 % - 375, 75 zł.)

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją