Pozostałe aktualności

KOWR O/T Olsztyn wesprze inwestycję drogową w naszej gminie.

  • 02-09-2019
Podpisano umowę dotycząca udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej.
          W ostatnim okresie zawarto umowę między naszą gminą, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn, dotyczącą udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej przebudowy ciągów pieszo-jezdnych na terenie miejscowości Liski. Umowa jest zwieńczeniem ponad półtorarocznych starań burmistrza o uzyskanie środków. Pierwsze rozmowy rozpoczęto jeszcze w 2017 roku, jednak z uwagi na reorganizację dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych, polegającą na połączeniu z Agencją Rynku Rolnego, tworząc w ten sposób – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, co spowodowało, że ostateczne decyzje podjęte na szczeblu Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie zapadły dopiero w ostatnim okresie. Naszej gminie przyznano kwotę blisko 900 000 zł i dzięki temu możliwe było wszczęcie postępowania w trybie zamówień publicznych zmierzające do wyłonienia wykonawcy gruntownej przebudowy dróg. W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę, która zawierała propozycję wykonania inwestycji za kwotę 647 616,68 zł i zapewniającą 60 miesięczny okres gwarancji na wykonane prace. Dokumentację ofertową przedstawiła firma p. Mariusza Kwiecińskiego „KWIAT” z Bartoszyc. Termin zakończenia prac planowany jest na 15 listopad 2019 roku. W ramach prac wykonana zostanie m.in.: gruntowna przebudowa dróg wraz z nową podbudową na odcinku około 539m, budowa miejsc parkingowych, ułożenie nowego chodnika, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.
          Dzięki tej inwestycji nie tylko ulegnie poprawie sam stan dróg, ale również niektóre odcinki zostaną poszerzone, co umożliwi płynną komunikacje poruszających się pojazdów. Dodatkowo wygospodarowano fragment działki z przeznaczeniem na nowe miejsca parkingowe. Na rozpatrzenie w KOWR O/T Olsztyn i O/T Warszawa oczekuje jeszcze kilkanście naszych wniosków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Drogi osiedlowe w Liskach

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją