Pozostałe aktualności

1 miejsce Sępopola w województwie

  • 15-10-2019
Wśród gmin miejsko-wiejskich w województwie, najwięcej środków zewnętrznych zasiliło budżet naszej gminy .
         Wśród gmin miejsko-wiejskich z terenu całego województwa najwięcej środków finansowych przyciągnięto do gminy Sępopol. Statystyki uwzględniały wszystkie środki jakie zasilały budżet gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ranking opublikowany na łamach "Gazety Olsztyńskiej" w bardzo obrazowy sposób przedstawia starania włodarzy o zapewnienie dodatkowych dochodów gminom. Bardzo często mimo ogromnego wysiłku nie udaje się zakwalifikować w różnego rodzaju naborach, a cała włożona praca idzie na marne. Tak też było z częścią i naszych wniosków. Mimo tego, te starania które zakończyły się uzyskaniem dofinansowania wystarczyły aby zająć 1 miejsce w klasyfikacji za 2018 rok w skali całego województwa. Przy ocenie warto brać pod uwagę również to, że nasza gmina ma bardzo niskie dochody własne, a związane jest to z brakiem przemysłu. Małe dochody własne powodują, że zajmujemy bardzo niską pozycję wyjściową w tego typu analizach i jedynie środki zewnętrzne mogą ją podwyższyć, co jak widać świetnie udaje się realizować.
          Podsumowując środki które wsparły nasze finanse pochodziły między innymi: z unii europejskiej, czy też zostały przyznane przez Skarb Państwa (wojewoda, ministerstwa, instytucje rządowe, fundusze itp.).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: 1 miejsce Sępopola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją