Pozostałe aktualności

KOWR sfinansuje I etap budowy drogi do miejscowości Majmławki.

  • 03-12-2019
Przyznane środki pokryją 100% kosztów inwestycji.
          W ostatnich dniach listopada sfinalizowano zawarcie umowy dotyczącej udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego drogi, prowadzącej z Dzietrzychowa do miejscowości Majmławki. Środki jakie przekazał KOWR O/T w Olsztynie naszej gminie, pochodzą z oszczędności oraz ze zwrotów niewykonanych inwestycji przez inne samorządy województwa warmińsko-mazurskiego.
          Sytuacja na rynku wykonawstwa drogowego, jaką można zaobserwować na przestrzeni ostatnich 2 lat, wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Natomiast ilość  firm wykonujących tego typu prace od lat jest niezmienna, a podaż inwestycji w ostatnim okresie znacznie wzrosła. Ma to głównie związek za sprawą wprowadzenia: Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też w związku ze wsparciem na tego typu zadania płynącym z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy też Programu Transgranicznego Polska-Rosja.  Wszystko to powoduje, że ceny usług dotyczących budownictwa drogowego znacznie wzrosły, a moce przerobowe firm pozostają na stałym poziomie. Dlatego też, wiele samorządów boryka się z problemem dotyczącym wyłonienia wykonawcy prac budowlanych, a tym którym nie uda się znaleźć wykonawcy, zmuszeni są do rezygnacji z przyznanego już dofinansowania. Tym razem na takiej sytuacji skorzystała nasza gmina, która otrzymała środki nie wydatkowane przez inne samorządy. Niewielki odcinek drogi który planujemy wykonać, będzie stanowił I etap prac, które mamy nadzieję kontynuować w następnych latach, pod warunkiem otrzymania kolejnego dofinansowania na ten cel. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z około 200 sztuk płyt betonowych na odpowiedniej podbudowie cementowo-piaskowej. Planowany termin zakończenia prac to koniec obecnego roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Droga do miejscowości Majmławki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją