Pozostałe aktualności

Otrzymaliśmy środki na przebudowę 3 odcinków dróg

  • 31-08-2020
KOWR wsparł inwestycje w wysokości 100% kosztów realizacji.
          Dzięki doskonałej współpracy kolejne drogi i ciągi pieszo-jezdne uzyskają wsparcie finansowe na ich generalną przebudowę. W ramach zawartych w ostatnich dniach dwóm umowom, nasza gmina otrzymała bezzwrotną pomoc finansową przeznaczoną na przeprowadzenia prac budowlanych związanych z poprawą ich stanu technicznego. W ramach zakresu przebudowy przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni dwóch odcinków dróg w miejscowości Gulkajmy, a także kontynuacja wykonanej pod koniec ubiegłego roku przebudowy drogi prowadzącej do miejscowości Majmławki. Będzie to drugi etap inwestycji realizowanej na tej drodze ze środków KOWR O/T Olsztyn. Prace będą zakładały wykonanie wierzchniej warstwy drogi z polbruku w Gulkajmach, a w przypadku drogi do miejscowości  Majmławki z płyt betonowych. Wszystkie odcinki będą posiadały kilkuwarstwową podbudowę, która zapewni wysoką trwałość. Warto wspomnieć, że inwestycje są możliwe do zrealizowania wyłącznie dzięki zrozumieniu potrzeb i możliwości finansowych naszej gminy przez dyrektora p. Grzegorza Kierozalskiego. Wczucie się w potrzeby osób, które w wyniku przemian ustrojowych, pozostawione były bez wsparcia, jest kluczowe aby wyrównywać różnice rozwojowe, również te dotyczące infrastruktury drogowej. Widzimy, że nasze prośby są rozumiane, za co bardzo dziękujemy.  Wnioski składamy na te odcinki dróg, które mają szanse uzyskać pozytywną ocenę komisji opiniującej, zarówno tej w Olsztynie, jak też i w Warszawie. Opinia jest pierwszym elementem, by gmina mogła uzyskać wsparcie. Dlatego bardzo cennym jest posiadanie wiedzy jakie drogi spełniają wymagania wynikające z zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie. Część dróg, mimo ogromnych potrzeb, nie może uzyskać dofinansowania z uwagi na zasady ustalone we wcześniej wspomnianym zarządzeniu. Przepis ten szczegółowo reguluje kiedy i komu można udzielić bezzwrotnej pomocy finansowej. Jednak mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli przekazać kolejne dobre informacje płynące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a dotyczące następnych inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Droga do Majmławki - II etap przed inwestycją

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją