Pozostałe aktualności

Sygnalizacja świetlna w Sępopolu

  • 07-12-2021
Wyłoniono wykonawcę sygnalizacji świetlnej na al. Wojska Polskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu.
          Pierwsze dni grudnia przyniosły rozstrzygnięcie 5 zapytania ofertowego dotyczącego - „Przebudowy przejścia dla pieszych na Al. Wojska Polskiego w Sępopolu”. W poprzednich 4 zapytaniach nie wpłynęła żadna oferta. Natomiast w obecnym złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma „MASTER-SPARK” p. Sławomira Kaczmarczyka z Sępopola. Cena jaką zaproponowała firma wynosi 88 200 złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec maja 2022 roku. Środki jakie przeznaczono na przebudowę przejścia pochodzą w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny częściowo zostanie pokryty z darowizny jaką otrzymała gmina od Państwa Jana i Danuty Sydor, za którą bardzo dziękujemy. Warto wspomnieć, że 80% stanowi maksymalną wysokość wsparcia finansowego, jaką można było uzyskać w tym naborze.
 
          W ramach inwestycji wykonana zostanie sygnalizacja świetlna, pionowe oznakowanie drogowe, grubowarstwowe malowanie przejścia (zawierające prócz standardowego białego oznakowania poziomego, również ostrzegawcze w kolorze czerwonym), wymieniona zostanie również nawierzchnia chodnika prowadzącego do przejścia, a także wykonane zostanie przyłącze elektryczne wraz z szafą sterowniczą oraz modułami sterującymi sygnalizacją. W ramach prac pod istniejąca nawierzchnią alei wykonany zostanie przecisk, w celu rozprowadzenia instalacji elektrycznej, bez naruszania konstrukcji ulicy. Jako elementy poprawiające bezpieczeństwo osób słabowidzących w chodniku umieszczone zostanie system informacji fakturowej. Dzięki tym wszystkim pracom znacznej poprawie ulegnie bezpieczeństwo pieszych korzystających z przejścia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym na alei Wojska Polskiego. Jest to kolejna inwestycja o którą zabiegało bardzo wielu mieszkańców, będących rodzicami czy dziadkami dzieci uczących się w sępopolskiej szkole.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją