Pozostałe aktualności

Gmina złożyła dokumentację na wsparcie finansowe w ramach EUKI

  • 18-01-2023
Nowy rok, nowe starania gminy o pozyskanie środków zewnętrznych…
          Dzięki ogłoszonemu naborowi przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK) - rządu Niemiec, w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, gmina Sępopol złożyła wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w wysokości ponad 4 500 000 zł, z przeznaczeniem na budowę instalacji służącej produkcji prądu oraz na wymianę systemu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej. W ramach planowanych inwestycji kompleksowej wymianie poddany zostanie system zasilający w energię elektryczną, między innymi: kilku Stacji Uzdatniania Wody, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. Dzięki temu zaoszczędzimy znaczne środki finansowe. Własna produkcja energii umożliwi również zmianę systemu ogrzewania budynków. Dzięki tym wszystkim inwestycjom możliwe będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co w obecnej polityce Unii Europejskiej wpisuje się w jej założenia w ramach projektów „Fit for 55”. Jeśli tylko otrzymamy wsparcie finansowe obiekty gminne będą wymagały znikomych środków na ich utrzymanie.
 
          Dzięki Europejskiej Inicjatywie Klimatycznej podmioty działające w dziedzinie klimatu mogą uczyć się od siebie nawzajem; inicjatywa wspiera dialog wewnątrz europejski, wymianę dobrych praktyk, podnoszenie świadomości i transfer wiedzy. EUKI finansuje i łączy projekty działań w dziedzinie klimatu w Europie w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania współpracy. Inicjatywa umożliwia intensywny dialog oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w Unii Europejskiej w celu wspólnego promowania wdrażania porozumienia paryskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją