Pozostałe aktualności

Wydano już ponad 500 ton węgla w naszej gminie...

  • 28-02-2023
Zachęcamy do wpłaty za węgiel, w ramach sprzedaży na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych zgodnie ze złożonymi wnioskami...
          Przypominamy o możliwości dokonania wpłat za II transzę zakupową węgla dystrybuowanego przez gminę w ramach sprzedaży preferencyjnej dla gospodarstw domowych. Wpłaty można dokonać w dowolnej chwili, a ostateczny termin to kwiecień 2023 roku. O kolejności odbioru opłaconej kolejnej transzy węgla, decyduje data dokonania wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Sępopolu. Węgiel oferowany przez firmę „Węglokoks” z Katowic i dostępny jest w 3 frakcjach, tj.: miał, groszek, orzech. Cena za jaką można nabyć dowolną frakcję to 1750 zł. Maksymalnie jedno gospodarstwo może kupić 3 tony węgla. Koszty transportu z miejsca składowania w Bartoszycach do Sępopola są wliczone w cenę węgla, natomiast transport z Sępopola do miejsca zamieszkania jest na koszt kupującego. Można również odebrać zakupiony węgiel własnym transportem, w uzgodnieniu z firmą p. Bogumiła Zacharskiego z Bartoszyc, która to na podstawie zawartej umowy z naszą gminą w swoich obowiązkach mam, m.in.: magazynowanie, zapewnienie ochrony oraz ważenie i wydawanie węgla, osobom uprawnionym do zakupu preferencyjnego na podstawie ustawy.
 
           Więcej szczegółów oraz dodatkową informację można uzyskać pod numerem 89 761 31 81.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją