Pozostałe aktualności

Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim

  • 02-05-2023
W Bartoszycach samorządowcy z terenu powiatu bartoszyckiego rozmawiali z szefem rządu na temat problemów z jakimi borykają się gminy...
          W sobotę, 30 kwietnia br., w Bartoszycach odbyło się ważne spotkanie z udziałem burmistrza Ireny Wołosiuk oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie miało miejsce w siedzibie starostwa i zgromadziło licznych samorządowców z powiatu bartoszyckiego.
 
Głównym celem spotkania było przedstawienie inwestycji realizowanych ze środków rządowych. Omówiono programy takie jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład edycje dotyczące drogi oraz edycja na obszary dawnych PPGR. Wszystkie te programy są kluczowe dla rozwoju regionu i przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców.
 
Jednakże, nie tylko przedstawiono osiągnięcia, ale również omówiono problemy z jakimi borykają się samorządy. Burmistrz Irena Wołosiuk zwróciła uwagę premiera na trudną sytuację finansową małych gmin, szczególnie tych, które uzyskują niskie dochody głównie pochodzące z podatku rolnego. Zaproponowała, aby rząd włączył się w rozwiązanie tego problemu i udzielił szczególnego wsparcia finansowego dla tego typu gmin.
 
Kolejnym problemem, który został poruszony, był brak środków na wydatki bieżące. Samorządy borykają się z brakiem pieniędzy na utrzymanie infrastruktury, placówek oświatowych, działalność kulturalną oraz zaspokojenie innych potrzeb. W związku z tym, burmistrz Wołosiuk prosiła o zwiększone dofinansowanie oświaty, szczególnie małych wiejskich szkół.
Oprócz tego, poruszono również kwestię wykluczenia samorządów z możliwości ubiegania się o środki unijne z uwagi na brak pieniędzy na wkład własny w nadchodzących naborach ogłaszanych przez urząd marszałkowski ze środków FEWIM. Jest to bardzo trudna sytuacja dla samorządów, które nie są w stanie wnieść wymaganej kwoty na współfinansowanie projektów. Burmistrz zwróciła się z prośbą o uwzględnienie tej kwestii przez rząd i zapewnienie samorządom pomocy w tej sprawie.
 
Na koniec, przedstawiono ogromne potrzeby w zakresie przebudowy dróg, których stan jest tragiczny. Zwrócono uwagę premiera na pilną potrzebę modernizacji dróg w regionie, co poprawiłoby komunikację i przyczyniło się do rozwoju gospodarczego.
 
Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim w Bartoszycach było bardzo ważnym wydarzeniem dla samorządów z powiatu bartoszyckiego. Omówione zostały kluczowe dla regionu inwestycje, ale również podkreślono trudną sytuację finansową gmin oraz przedstawiono problemy związane z brakiem środków na wydatki bieżące i brakiem pieniędzy na wkład własny w naborach na fundusze unijne.Samorządy potrzebują pomocy rządu, aby móc sprostać wymaganiom i zapewnić odpowiedni rozwój dla swoich mieszkańców.
Premier Mateusz Morawiecki wysłuchał uważnie przedstawionych problemów i zapewnił o swoim poparciu dla rozwoju regionu. Zadeklarował również, że rząd jest gotowy do współpracy i dofinansowania inwestycji kluczowych dla regionu oraz wsparcia dla samorządów w ich trudnej sytuacji finansowej.
 
Spotkanie zakończyło się optymistycznie, samorządowcy z powiatu bartoszyckiego wyrazili swoją wdzięczność za możliwość przedstawienia swoich problemów premierowi i wyrażono nadzieję na dalszą współpracę z rządem w celu rozwoju regionu.
 
         
          Kwota jaką gmina Sępopol w ostatnim okresie otrzymała na inwestycje ze środków rządowych to około 45 000 000 zł. Takich środków żaden poprzedni rząd nie przeznaczył dla samorządów w minionych latach. Dzięki temu zrealizowano lub jest w trakcie realizacji łącznie 35 odcinków dróg, zmodernizowane zostaną obiekty na stadionie miejskim, wybudowane zostaną 2 stacje uzdatniania wody, rozbudowana zostanie sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Urząd został doposażony w sprzęt informatyczny, dzieci byłych pracowników PPGR otrzymały sprzęt komputerowy i akcesoria. Przebudowano i doposażono 2 przejścia dla pieszych, wymianie podlega oświetlenie uliczne na energooszczędne. OSP oraz MGOK otrzymały bezpłatnie pojazdy, niezbędne do funkcjonowania. Oczekujemy również na środki pochodzące z programu Polski Ład przeznaczone na obiekty zabytkowe. A dzięki wprowadzeniu przez rząd możliwości sprzedaży węgla przez samorządu do mieszkańców trafił węgiel w cenie dużo niższej niż obowiązujące na rynku. W naszej gminie cena ta była niższa niż sugerowana 2000 zł i wynosiła 1750 złotych. A za chwilę ruszy sprzedaż końcowa, bez ograniczeń ilościowych. Wszystkie te działania pomagają przezwyciężyć problemy problemy samorządów i mieszkańców związane najpierw z pandemią SarsCov2 oraz skutkami wojny wywołanej przez naszego wschodniego sąsiada.
 
Tak wielkie wsparcie należy zauważyć i docenić.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją