Pozostałe aktualności

WYŁONIONO DOSTAWCĘ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DLA URZĘDU.

  • 12-11-2018
W związku z realizacją projektu dotyczącego rozwoju i poprawy dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców naszej gminy,
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ogłoszonym postępowaniu wyłoniono dostawcę sprzętu elektronicznego. Najkorzystniejszą ofertę spośród 4 jakie złożono, przedstawiła firma INFUS, Pani Katarzyny Fuśnik z Olsztyna. W ramach projektu zamawiający przeznaczył na zakup niezbędnego sprzętu kwotę około 107 000 zł, a wybrana najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 77 367 zł brutto.
Dzięki podpisaniu tak korzystnej dla gminy umowy zaoszczędzono w budżecie około 30 000 zł. Kolejną oszczędnością jest zakup również w ramach wyżej wymienionego projektu, profesjonalnego wielofunkcyjnego urządzenia, służącego do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Dostawcą sprzętu będzie firma DKS Sp. z o.o. z miejscowości Kowale. Dotychczas gmina wynajmowała tego typu sprzęt, za który prócz kosztów eksploatacyjnych opłacano również co miesiąc każdą wydrukowaną kartkę. Obecnie jedynym obciążeniem będą wydatki eksploatacyjne, co wygeneruje obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu. Warto podkreślić, że na samym zakupie urządzenia wielofunkcyjnego również zaoszczędzono blisko 20 000 zł, co łącznie daje oszczędności w wysokości około 50 000 zł. Przypomnijmy, że uzyskane dofinansowanie projektu wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją