Pozostałe aktualności

Rusza budowa nowego budynku na Stadionie Miejskim w Sępopolu

  • 21-03-2024
Zawarto umowę z firmą SORTED z Piaseczna - wykonawcą prac budowlanych.
          W ostatnich dniach Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk, podpisała ważną umowę z firmą SORTED Sp. z o.o. z Piaseczna. Umowa dotyczy wykonania prac budowlanych związanych z budową nowego obiektu na stadionie miejskim w Sępopolu. To ogromny krok naprzód związany z poprawieniem budynków stanowiących zaplecze socjalne na stadionie miejskim.
 
Firma SORTED Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za realizację tego ambitnego projektu, a umowę ze strony wykonawcy podpisał Pan Patryk Radel. Wybór tego podmiotu nastąpił po długim procesie przetargowym (7 postępowań przetargowych), który zakończył się dopiero niedawno. Mimo że inny podmiot złożył bardziej korzystną ofertę, niestety nie przystąpił on do podpisania umowy. Dlatego też, władze gminy musiały sięgnąć po kolejnego uczestnika przetargu, aby kontynuować realizację projektu.
 
Rozpoczęcie prac planuje się na początek kwietnia bieżącego roku. Całkowity czas na wykonanie zadania został ustalony na 290 dni liczone od zawarcia umowy. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 3 787 170 zł. Jednakże ważnym elementem finansowania projektu są również środki zewnętrzne, które wynoszą około 3 200 000 zł. Pozostała część kwoty zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
 
          Nowy budynek na stadionie miejskim będzie nie tylko nowoczesnym obiektem, ale także centrum aktywności sportowej i kulturalnej dla mieszkańców Sępopola. Przewiduje się, że będzie on służył nie tylko do organizacji wydarzeń sportowych, ale również imprez społecznościowych i innych wydarzeń kulturalnych, integrując lokalną społeczność i promując zdrowy tryb życia. Projekt ten stanowi przykład zaangażowania władz gminy w rozwój infrastruktury lokalnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Mamy nadzieje że zakończenie budowy przyniesie wiele korzyści dla społeczności lokalnej i uczyni z Sępopola atrakcyjniejsze miejsce do życia.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Stadion wizualizacja

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją