Pozostałe aktualności

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznaje dotację na budowę drogi gminnej w miejscowości Smolanka kolonia

  • 25-03-2024
Najświeższe, bo z marca br. dofinansowanie przyznane naszej gminie… Kolejne wnioski oczekują na rozstrzygnięcie...
          Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pod nazwą "Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Smolanka". Decyzja ta została podjęta uchwałą nr 12/207124NI z dnia 18 marca 2024 r.
 
Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk, otrzymała oficjalne powiadomienie o przyznaniu środków, które pochodzą z dochodów budżetu województwa. Dotacja ta ma wspomóc projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Smolanka kolonia, stanowiąc kolejny wkład w rozwój infrastruktury lokalnej.
 
Zgodnie z przekazaną informacją, wraz z decyzją dotacyjną do burmistrza zostały przekazane dwa egzemplarze umowy. Dokument ten musi zostać wypełniony przez przedstawicieli gminy i odesłany niezwłocznie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Infrastruktury i Geodezji.
 
Należy podkreślić, że przyznane środki niezależnie od określenia zadania stanowią środki inwestycyjne, które mają za zadanie wspierać rozwój lokalnej infrastruktury.
 
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz burmistrz Sępopola mają nadzieję, że przyznanie dotacji przyspieszy realizację prac związanych z budową drogi gminnej w miejscowości Smolanka kolonia oraz przyniesie korzyści mieszkańcom tego obszaru.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją