Pozostałe aktualności

Samorząd Województwa Wspiera Budowę Zbiorników Retencyjnych Kwotą 490 000 zł

  • 24-05-2024
Kolejny nasz wniosek przeszedł procedurę konkursową i uzyskał 100% wsparcie finansowe...
          Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę dotyczącą sporządzenia listy operacji, informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Uchwała ta obejmuje projekty związane z budową lub przebudową otwartych zbiorników retencyjnych, mających na celu gromadzenie wód opadowych, roztopowych, gruntowych oraz płynących. Wsparcie to jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotyczy naboru, który trwał od 16 października do 30 listopada 2023 roku.
 
         Na liście operacji znajduje się między innymi projekt zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, który zajął pozycję 6. Gmina Sępopol uzyskała na jego realizację wsparcie finansowe w wysokości ponad 490.000,00 złotych, przy maksymalnej kwocie możliwego do uzyskania wsparcia wynoszącej 500.000,00 złotych. Warto podkreślić, że całkowite koszty kwalifikowane projektu pokryte zostaną z dofinansowania.
 
Projekt m.in. obejmuje:
  • odtworzenie stanu pierwotnego zbiornika poprzez jego pogłębienie i ukształtowanie.
  • wykonanie umocnionych skarp.
  • utwardzenie wjazdu.
  • ogrodzenie zbiornika.
         Wykonane prace mają na celu nie tylko poprawę estetyki zbiornika, ale również jego funkcjonalności. Dzięki tym działaniom zbiornik będzie mógł pełnić funkcję retencyjną oraz stanowić zasób wody niezbędny do działań np. przeciwpożarowych.
 
Jest to już drugi wniosek złożony przez gminę Sępopol, który uzyskał wsparcie finansowe w tym naborze. Tym razem znalazł się na pozycji numer 6, na liście inwestycji wspartych finansowo przez samorząd województwa. To może świadczyć o skuteczności naszych starań w pozyskiwaniu środków, co bez wątpienia przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją