Pozostałe aktualności

Kolejny zbiornik wodny zostanie gruntownie przebudowany...

  • 13-06-2024
Tym razem Przewarszyty będą miejscem w którym przebudowie ulegnie istniejący zbiornik wodny...
         Z radością informujemy mieszkańców i sympatyków naszej gminy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe od samorządu województwa na gruntowną przebudowę zbiornika retencyjnego w Przewarszytach. Dofinansowanie przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi imponujące 495.000,00 złotych, co jest bardzo bliskie maksymalnej kwocie wynoszącej 500.000 złotych, którą można było uzyskać.
 
Otrzymanie tych środków nie było łatwe. Proces aplikacyjny okazał się niezwykle skomplikowany i czasochłonny. Wymagał licznych uzgodnień z różnymi instytucjami oraz dwustopniowego uzupełniania wniosku. Każdy etap wymagał precyzyjnego nanoszenia poprawek i dostosowywania się do wymogów formalnych, co zajęło nam kilka miesięcy intensywnej pracy. Nasz wysiłek został jednak nagrodzony – nasz wniosek zajął zaszczytne 7 miejsce spośród 25 zakwalifikowanych inwestycji.
 
Teraz stoimy przed kolejnym ważnym krokiem – ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek budowlany jest bardzo wymagający, jest to niemałe wyzwanie. Mamy jednak nadzieję, że uda się to zrealizować już przy pierwszym postępowaniu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to jeszcze bieżący rok, co jest ambitnym, ale osiągalnym celem.
 
Przebudowa zbiornika w Przewarszytach przyniesie wiele korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całej gminie. Dzięki retencyjnemu charakterowi zbiornika, poprawi się gospodarka wodna, co jest szczególnie istotne w obliczu coraz częstszych okresów suszy i intensywnych opadów. Zmodernizowany zbiornik przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawy jakości gromadzone wody.
 
Najważniejszą zaletą tego projektu jest fakt, że całość kosztów zostanie pokryta z otrzymanych środków zewnętrznych. Oznacza to, że inwestycja nie obciąży budżetu naszej gminy, co jest szczególnie ważne w dobie ograniczonych zasobów finansowych.
 
         Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – zarówno pracownikom gminy, jak i instytucjom wspierającym nas na każdym etapie wnioskowania. Przed nami intensywny czas realizacji projektu, ale jesteśmy przekonani, że przyniesie on wymierne korzyści dla całej naszej społeczności.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją