Aktualności

Niebawem ruszy przebudowa kolejnego etapu ulicy Nowej w Sępopolu.

  • 22-02-2019
Zawarto umowę na wykonanie przebudowy następnego odcinka drogi.
          W ramach ogłoszonego naboru dotyczącego wyłonienia wykonawcy przebudowy ulicy Nowej, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty,  złożone przez firmy budowlane zajmujące się miedzy innymi budową dróg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROFBUD, p. Janusza Kwiecińskiego z Bartoszyc, proponując  wykonanie konstrukcji drogi za cenę jednostkową 234 zł za m2. Kolejna oferta była droższa o około 10%. W ramach planowanego zakresu inwestycji przewidziane jest wybudowanie fragmentu drogi o nawierzchni wykonanej w technologii betonowej z kostki polbrukowej,  wraz z kilkuwarstwową podbudową. Prócz samej drogi wybudowany zostanie kolejny fragment sieci kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia to 31 maja 2019 roku. Inwestycja ta stanowi kontynuacje przebudowy ulicy wykonanej w 2018 roku, na którą środki prócz wkładu gminy w wysokości 50% kosztów inwestycji, kolejne 50% dołożył samorząd powiatu bartoszyckiego. Małymi krokami, na tyle na ile pozwalają finanse gminy realizowany jest proces gruntownej przebudowy kolejnej ulicy w naszym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: uL.Nowa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją