Aktualności

„Dzień Sołtysa”

  • 20-03-2019
Wielkie święto wszystkich sołtysów.
          11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa, święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa. Sołtysi to współcześni liderzy polskiej wsi. Dbają o to, by zarządzane przez nich sołectwa prężnie się rozwijały, a lokalna społeczność tworzyła spójną całość, są najbliżej ludzkich spraw, jak mawiają ich praca jest służbą. Wybory sołtysów w obecnej formie odbywają się od 1990 roku, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z marca 1990 roku. Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Wybierany jest przez zebranie wiejskie, a wspierany radą sołecką.
W naszej gminie są 24 sołectwa zlokalizowane na terenach wiejskich i 3 osiedla położone w mieście. Najdłużej urzędującym sołtysem jest p. Jan Zarucki sołtys z Rogielkajm. Swoją funkcję pełni od początku transformacji ustroju, czyli od 1990 roku.
         Z okazji święta Sołtysa organizowane są spotkania i biesiady, również w naszej gminie obchodzony jest uroczyście Dzień Sołtysa. W podzięce za trud ich pracy p. Burmistrz Irena Wołosiuk zaprosiła sołtysów na wspólne świętowanie do Domu Kultury. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważną rolę pełnią w lokalnej społeczności. Podziękowała za dotychczasową pracę i wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę. W asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępopolu p. Krzysztofa Siudka wręczyła wszystkim obecnym sołtysom skromne upominki. Spotkanie uświetnił mini koncert w wykonaniu Kingi Arodź oraz występ grupy gitarowej dzieci pod przewodnictwem p. Janusza Bieńkowskiego.
Wszystkim sołtysom wyrażamy swoją wdzięczność za ich codzienną pracę na rzecz swoich lokalnych środowisk i rozwoju naszej gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Dzień Sołtysa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją