Aktualności

Remont świetlicy w Romankowie w ramach PROW.

 • 20-03-2019
Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.
          18 marca Burmistrz Sępopola – Irena Wołosiuk podpisała umowę z wykonawcą prac budowlanych dotyczących przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Romankowie. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty następujących firm:
 
 1. Spec-Bud Kuś Krystian z Mrągowa
 2. Firmy Usługowo – Handlowej - Jolanty Andruszkiewicz z Bartoszyc
 3. Firmy Handlowo – Usługowej „Mozaika” – Pawła Puciato z Sępopola
 
          Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Mozaika”, p. Pawła Puciato, opiewającą na kwotę  91 018,37 zł. Szacunkowe koszty wykonania inwestycji, określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiły 110 891,74 zł. W związku z wyborem najkorzystniejsze cenowo oferty budżet gminy zyskał oszczędności wynoszące blisko 20 000 zł.
Przypomnijmy, że świetlica w Romankowie uzyskała wsparcie finansowe wynosi 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na „inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W ramach prac przewidziane jest wykonanie między innymi:
 • kompleksowa wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,
 • przemurowanie kominów,
 • odbicie tynków,
 • wymiana części okien na spełniające obecnie obowiązujące normy dotyczące przenikalności cieplnej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • naprawa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wykonanie opaski wokół budynku.
Mamy nadzieję, że przebudowana świetlica zaspokoi potrzeby kulturalne i społeczne oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Romankowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Romankowo remont świetlicy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją