Aktualności

Robocze spotkanie z byłym Wiceministrem Rolnictwa p. Zbigniewem Babalskim

  • 27-03-2019
Omówiono plany inwestycyjne oraz możliwości uzyskania wsparcia rozwoju naszej gminy ze strony administracji rządowej.
          26 marca bieżącego roku w Działdowie burmistrz Irena Wołosiuk spotkała się z posłem p. Zbigniewem Babalskim (byłym wiceministrem rolnictwa) w sprawie wsparcia starań naszej gmina zmierzających do ujęcia w planie rozwoju sieci gazowniczej również i Sępopola. Prace koncepcyjne oraz projektowe prowadzone są w ministerstwie energii, na czele którego stoi minister p. Krzysztof Tchórzewski. Realizacją natomiast zajmuje się Polska Spółka Gazownicza, która stanowi Grupę Kapitałową Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNIG). W ramach inwestycji w rozbudowę i modernizację gazowej sieci dystrybucyjnej planowanie jest do roku 2022 zgazyfikowanie ponad 300 gmin z terenu całego kraju. Oczywistą kwestią jest to, że dostęp do gazu ziemnego to także szansa dla gminy na przyciągnięcie inwestorów i rozwój gospodarczy, jak również wsparcie rozwoju jedno i wielorodzinnego budownictwa. Obecnie środki jakie rząd zamierza przeznaczyć na budowę nowych sieci na terenie niezgazyfikowanym, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury wynoszą około 7,5 mld zł. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wysiłkom oraz przy wsparciu posłów p. Leonarda Krasulskiego, p. Zbigniewa Babalskiego oraz p. Adama Ołdakowskiego, Sępopol, podobnie jak i np. Elbląg zostanie objęty rządowym wsparciem w tej kwestii.
 
        Prócz tematu dotyczącego gazyfikacji gminy na spotkaniu poruszono również sprawę inwestycji drogowych planowanych do realizacji w naszej gminie. Uzyskaliśmy zapewnienie, że sprawa kilkunastu wniosków złożonych jeszcze w poprzednim roku, jak również w obecnym do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostanie poruszona przez  posła przy najbliższym spotkaniu z nowo mianowanym dyrektorem generalnym KOWR w Warszawie, p. Grzegorzem Piętą. Nowy dyrektor otrzymał mianowanie z rąk premiera Mateusza Morawieckiego 6 marca bieżącego roku.  Warto podkreślić, że prócz obecnie rozpoczętej inwestycji drogowej w miejscowości Liski, która jest finansowana w 100% ze środków KOWR’u, na podpisanie umów z instytucją finansująca w ciągu najbliższych dni oczekują 2 kolejne odcinki dróg. Decyzje przyznające środki zapadły w ostatnim tygodniu, a obecnie na ukończeniu jest kompletowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej naszej gminie przez KOWR O/T Olsztyn.
 
          Kolejnym tematem była kwestia zorganizowania spotkania w Sępopolu z rolnikami oraz mieszkańcami w sprawie sytuacji w rolnictwie, jak również problemów z którymi zmagają się niewielkie, położone peryferyjnie gminy naszego województwa. Mamy zapewnienie, że ciągu najbliższych dni zostanie ustalony termin takiego spotkania. Poseł natomiast zapewnił, że razem z nim przyjedzie cały szereg osób, które w swych kompetencjach mają pomoc tego typu ośrodkom. Wierzymy, że będzie to dobra okazja aby przekazać bezpośrednio osobom decyzyjnym w naszym państwie szczegółowe informacje o wszelkich problemach z jakimi zmagają się mieszkańcy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Spotkanie z posłem Zbigniewem Babalskim

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją