Aktualności

Przed nami kolejna inwestycja ze środków Unii Europejskiej

  • 02-04-2019
Dom Kultury uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
          Jeszcze w 2018 roku złożono wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego na prace budowlano-remontowe dotyczące sępopolskiego Domu Kultury w ramach osi priorytetowej 6 - "Kultura i dziedzictwo", działanie 6.1 - ”Infrastruktura kultury", poddziałanie 6.1.2 - "Instytucje kultury", Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plany dotyczące adaptacji pomieszczeń, remontu, termomodernizacji, a także wymiany systemu centralnego ogrzewania zapoczątkowano jeszcze w 2017 roku, jednak z uwagi na brak stosownych naborów w ramach środków unijnych nie można było uzyskać dofinansowania. Postępowanie oceniające trwało kilka miesięcy i ostatecznie nasz wniosek znalazł się na liście inwestycji, których dofinansowanie uzależnione było od wygospodarowanych oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych.  Dzięki temu, że takie oszczędności powstały, nasz wniosek ostatecznie uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach prac wykonany zostanie nowy podział funkcjonalny pomieszczeń (nowe ścianki działowe, podkłady betonowe na suficie, wykonanie nowych posadzek antypoślizgowych, malowanie ścian i sufitów, nowe drzwi wewnętrzne, nowe witryny, instalacja sanitarna, modernizacja instalacji elektrycznej, w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne w technologii LED oraz ułożenie nowej instalacji teletechnicznej). Część przyznanych środków przeznaczona będzie za zakup wyposażenia (łącznie 191 szt./kpl. wyposażenia trwałego potrzebnego do rozszerzenia i podniesienia jakości oferty kulturalnej) niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej przez Dom Kultury. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 stycznia 2020 roku. Wniosek który obecnie uzyskał dofinansowanie jest jednym z dwóch wniosków które zostały złożone w naborach organizowanych przez urząd marszałkowski. Kolejny wniosek jest obecnie po pozytywnej ocenie formalnej i oczekuję na ocenę przyznającą punktację. Dokumentacja złożona w tym naborze dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku Domu Kultury w ramach środków przyznanych na odnawialne źródła energii. Mamy nadzieję, że i ten wniosek uzyska wsparcie finansowe w wysokości 85%.
          Warty podkreślenia jest fakt, że zarówno dokumentacja będąca załącznikiem do wniosków w obu wyżej wymienionych naborach, jak też dokumentacja dotycząca: wszystkich gruntownie przebudowywanych dróg, świetlic, termomodernizacji szkół w Ponikach i Dzietrzychowie wraz z instalacją pomp ciepła, przystani rzecznych, remontu remiz OSP, zaplecza socjalnego LKS "Łyna", wykonana została w okresie kadencji obecnej burmistrz – Ireny Wołosiuk.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Dom Kultury

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją