Aktualności

Wizyta trzech posłów.

  • 08-04-2019
Spotkanie z posłami już za nami…
          Na zaproszenie burmistrza 7 kwietnia w sępopolskim Domu Kultury odbyło się spotkanie 3 posłów oraz starosty bartoszyckiego z mieszkańcami naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Jurgiel (były minister rolnictwa w trzech rządach), Zbigniew Babalski (były wiceminister rolnictwa), Adam Ołdakowski (poseł), Zbigniew Nadolny (starosta bartoszycki), Marcin Kazimierczuk (zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR). Spotkanie miało na celu z jednej strony przedstawienie planów działań obecnego rządu, a z drugiej przedstawienie posłom problemów z jakimi boryka się obecnie rolnictwo oraz mieszkańcy małych gmin, położonych daleko od centrów gospodarczych i ekonomicznych. Wymiana spostrzeżeń na pewno przyczyni się do uświadomienia rządzącym jakiego rodzaju realne problemy występują w konkretnej gminie, które trudno jest dostrzec patrząc z perspektywy dużych ośrodków. Spotkanie to dało możliwość przedstawienia również nowych propozycji rządu, dotyczących zarówno tak zwanej „Piątki Kaczyńskiego” , jak też nowych propozycji działań w sferze szeroko rozumianego rolnictwa. I tak w skład „Piątki Kaczyńskiego” wchodzi:
 
   - świadczenie pieniężne tzw. "500+" na pierwsze dziecko;
   -  "trzynastka" dla emerytów i rencistów, czyli 1100 zł brutto;
   - brak podatku dla pracowników do 26 roku życia, o którą zmianę przedsiębiorcy upominali się od 20 lat;
   - obniżenia PIT-u pracowniczego z 18% na 17% z podniesieniem przynajmniej dwukrotnym kosztów uzyskania przychodu;
   - przywrócenie zredukowanych wcześniej połączeń autobusowych, w szczególności w mniejszych miastach i wsiach.
 
Według szacunkowych danych cały program ma kosztować ok. 39-42 mld zł.
 
          W trakcie dyskusji poruszono również tematy związane z bezpośrednim wsparciem skierowanym do rolników, a które ma za zadanie sprawić, by polska wieś i miasto żyło na tym samym poziomie. Podkreślono, że szczególnie ważne, jest wsparcie tych gospodarstw rolnych, które będą hodowały zwierzęta z własnego chowu oraz w oparciu o własną paszę. Na wsparcie mogą liczyć również te gospodarstwa, które na tych samych zasadach, z własnych pasz, z własnego chowu produkują żywność, która jest sprzedawana lokalnie. W celu odtworzenia chowu zwierząt rząd planuje przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki. I tak minimalne dofinansowanie będzie wynosiło 100 złotych do jednego tucznika i 500 zł do jednej krowy.
 
          Mamy nadzieję, że tego typu spotkania są cenne zarówno dla posłów jak też i mieszkańców. A wymiana poglądów będzie służyła wprowadzeniu takich działań, które poprawią jakość życie wszystkich mieszkańców.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją