Aktualności

Zakończono budowę drogi.

  • 09-05-2019
Prócz nowej świetlicy wiejskiej, mieszkańcy Lisek doczekali się kolejnej inwestycji - tym razem drogowej.
          Z początkiem maja Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego zakończyło prace budowlane związane z wykonaniem gruntownej przebudowy drogi zlokalizowanej w miejscowości Liski. W chwili obecnej wszczęto procedurę dotyczącą odbioru inwestycji, która zostanie zakończona w ciągu najbliższych tygodni. Realizacja inwestycji została wykonana ze środków pochodzących z budżetu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Warszawa, który przed przekazaniem nieruchomości gminie był władającym w imieniu Skarbu Państwa. Całkowity koszt inwestycji wynosił 479 640,50 zł i został w 100% pokryty przez KOWR O/T Warszawa, a procedurę realizacji inwestycji wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni p. Mariusz Piórkowski z Kętrzyna. Przebudowany odcinek drogi stanowi dojazd do bloków mieszkalnych w Liskach, jak również do zespołów garaży, a także do oczyszczalni ścieków. Inwestycja była oczekiwana przez mieszkańców już od wielu lat z uwagi na fatalny stan nawierzchni drogi, która uprzednio była wykonana częściowo z płyt betonowych oraz nawierzchni szutrowej. W ramach prac wykonano dodatkowe parkingi z kostki polbrukowej, dzięki którym rozwiązany zostanie problem z miejscami parkingowymi mieszkańców 3 okolicznych bloków. Droga wykonana jest w technologii umożliwiającej poruszanie się ciężkiego sprzętu i składa się z 4 warstw.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją