Aktualności

Tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza.

  • 31-07-2019
Spotkanie przedstawicieli gmin.
          W Gminie Barciany odbyło się pierwsze posiedzenie przedstawicieli gmin wchodzących w skład nowotworzonego Stowarzyszenia „Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza”.
Przystąpienie do stowarzyszenia jest szansą dla gmin na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rozwój terenów przygranicznych, borykających się z podobnymi problemami. Celem tworzonego stowarzyszenia jest wzmocnienie pozycji gmin graniczących z Federacją Rosyjską na arenie lokalnej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w zakresie gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, a także kulturalnym i sportowym.
           W skład stowarzyszenia wchodzą gminy: Braniewo, Lelkowo, Górowo Iławeckie, Sępopol, Barciany, Srokowo, Budry, Banie Mazurskie, Gołdap i Dubeninki, a siedzibą stowarzyszenia są Barciany. Kolejne samorządy planują przystąpienie do stowarzyszenia z chwilą uzyskania zgód rad gmin, są to: m.in. Bartoszyce, Węgorzewo.
 
Na pierwszym posiedzeniu wybrano zarząd stowarzyszenia, w skład którego wchodzą następujące osoby:
 
- p.Marta Kamińska (wójt g.Barciany)– Prezes Stowarzyszenia,
- p.Marek Olszewski (wójt g.Srokowo)– Wiceprezes Stowarzyszenia,
- p.Bożena Olszewska – Świtaj (wójt g.Górowo Iławecki),
- p.Piotr Łazar (z-ca burmistrza g.Sępopol),
- p.Łukasz Skrzeszewski (wójt g.Lelkowo),
 
oraz Komisję Rewizyjna w składzie:
 
- p.Ryszard Zieliński (wójt g.Dubeninki),
- p.Jakub Bornus (wójt g.Braniewo),
- p.Jadwiga Adamczuk (g.Budry).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Stowarzyszenie Gmin Pogranicza

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją