Aktualności

Kompleksowa wymiana m.in. systemu centralnego ogrzewania w Domu Kultury

  • 30-10-2019
Inwestycja za ponad 600 000 zł dofinansowana w 85% z Funduszy Europejskich.
          Prace nad projektem zostały rozpoczęte jeszcze w 2017 roku, ale dopiero w ostatnich dniach zakończono ocenę wniosków i na podstawie przyznanej punktacji usystematyzowano kolejność inwestycji, którym samorząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację. Wśród złożonych bardzo wielu wniosków znalazł się również i nasz wniosek, złożony przez Dom Kultury. Z uwagi na bardzo wysoko ocenioną naszą propozycję, zgodną z ogólnoświatowym trendem zakładającą maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zajęliśmy wysokie miejsce na liście wśród tych inwestycji, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację. Jest to kolejna inwestycja na realizację której w minimalnym stopniu angażujemy środki z budżetu gminy, a w aż 85% sfinansowana będzie z pieniędzy zewnętrznych. Gdyby nie wsparcie zewnętrzne gmina jeszcze przez wiele lat nie miałaby wystarczających możliwości finansowych na wykonanie koniecznych prac modernizacyjnych, z uwagi na bardzo niskie dochody oraz rosnące z roku na rok koszty związane z wykonywaniem zadań samorządowych, a także koniecznością dopłacania do np. systemu oświaty (subwencje nie pokrywają kosztów funkcjonowania), czy gospodarki śmieciowej (dopłacanie około 500 000 zł rocznie). W ramach prac wykonana będzie zupełnie nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, które funkcjonować będzie w oparciu o odnawialne źródła energii. Częściowej wymianie podlegała będzie również instalacja elektryczna w budynku. Kapitalny remont czekał będzie samo pomieszczenie kotłowni wraz z nowym systemem wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz remont składu opału. W najbliższych dniach ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę inwestycji.
          Niewielkimi krokami, wykonując kolejne etapy w budynku Domu Kultury kompleksowo zmodernizowany zostanie cały obiekt, a wszystko to w oparciu o środki pochodzące z unii europejskiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Kotłownia przed remontem

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją