Aktualności

Gmina uzyskała środki na przebudowę kolejnej drogi.

  • 27-01-2020
Podpisano umowę w ramach PROW.
          W miniony piątek 24 stycznia br. zawarto umowę dotyczącą przyznania wsparcia finansowego przeznaczonego na przebudowę drogi w miejscowości Dzietrzychowo. Środki przyznane naszej gminie pochodzą z  funduszy europejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którymi gospodaruje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Kompletną dokumentację konkursową gmina złożyła jeszcze pod koniec sierpnia 2018 roku, ale dopiero obecnie możliwe było zawarcie stosownej umowy.  Konstrukcja finansowa umowy przewiduje udział w kosztach inwestycji ze strony samorządu województwa w wysokości 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Natomiast wkład własny gminy wynosi pozostałe nieco ponad 36%. Droga w Dzietrzychowie wykonana zostanie podobnie jak inne już zrealizowane inwestycje np.: w Liskach, Domaradach, Langance, Wiatrowcu, Judytach, Parku, Pasławkach, Przewarszytach, czy też obecnie realizowana droga przy placu Wolności w Sępopolu, w swym zakresie obejmując wymianę podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej oraz mrozochronnej, zwieńczonej nawierzchnią z kostki polbrukowej, na podsypce cementowo-piaskowej. Mamy nadzieję, że ogłoszone niebawem postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę prac budowlanych, co w obecnym czasie jest niezmiernie trudne z uwagi na dużą podaż zleceń na tego typu usługi. Planowane zakończenie inwestycji to połowa bieżącego roku.
          Na rozstrzygnięcie czekają kolejne nasze wnioski, złożone w ramach np.: Funduszu Dróg Samorządowych (3 drogi), Programu Transgranicznego Polska-Rosja (6 dróg), czy też kolejne w ramach Krajowego Ośrodki Wsparcia Rolnictwa (ponad 10 dróg).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: droga w Dzietrzychowie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją