Aktualności

Spotkanie z posłem Zbigniewem Babalskim w Ostródzie

  • 27-02-2020
Rozmowy w sprawie znalezienia nowych źródeł finansowania inwestycji.
          W ostatnich dniach lutego burmistrz Sępopola spotkała się z posłem Zbigniewem Babalskim w biurze poselskim w Ostródzie. Rozmowy dotyczyły pomocy przy znalezieniu źródeł finansowania inwestycji gminnych, a także dofinansowania zakupów sprzętu dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Kolejnymi tematami było wsparcie naszych starań w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a także w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosku gminy o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie rozmów poruszano również temat zbyt niskiego dofinansowania udzielanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przyznawanego ze środków Skarbu Państwa, które powoduje że samorządy o niskich dochodach przegrywają rywalizację z dużymi i bardziej zasobnymi finansowo gminami. Uzyskaliśmy informacje, że w ciągu najbliższego tygodnia powinna dotrzeć z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lista inwestycji drogowych, która uzyska wsparcie na realizację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ubiegłorocznym naborze gmina złożyła 3 wnioski, tj.: na drogę zlokalizowaną na terenie dworca komunikacji autobusowej w Sępopolu, na drogę w miejscowości Wiatrowiec, oraz na ulicę Dworcową. Realizacja inwestycji uzależniona jest prócz oczywiście ewentualnego przyznania dofinansowania, przede wszystkim możliwością znalezienia w budżecie środków na wkład własny gminy, jak również ofertami firm zgłaszającymi się do przetargów. A jak możemy w ostatnich dniach zaobserwować, zainteresowanie przetargami firm jest znikome co powoduje znaczny wzrost cen ofertowych proponowanych w postępowaniach. Na 2 zakończone w ostatnich dniach postępowania przetargowe w pierwszym wpłynęła tylko 1 oferta, a w drugim 2 oferty. W obu przypadkach wykonawcy składali propozycje z ceną znacznie powyżej kwot jakie zamawiający przeznaczył na wykonanie obu zadań. Jeśli sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, gminy nie będzie stać mimo uzyskanych dofinansowań na realizację inwestycji między innymi drogowych. Dodatkowo wpływ na taką sytuację, ma bardzo duża podaż inwestycji na terenie całego powiatu, w tym np. przebudowa drogi wojewódzkiej numer 512 za kwotę blisko 270 mln złotych. Tak duże inwestycje wyczerpują możliwości przerobowe lokalnych firm budujących drogi, które nie są zainteresowane mniejszymi pracami. W najbliższych dniach dokonane będzie otwarcie ofert złożonych w ramach ogłoszonych kolejnych dwóch postępowaniach przetargowych. Na ogłoszenie czekają kolejne inwestycje, które już niebawem zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej naszego urzędu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją