Aktualności

GALA ,,NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH' 2018!

  • 08-11-2018
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem burmistrza Sępopola Ireny Wołosiuk w którym to pogratulowała wszystkim nagrodzonym sukcesów w nauce oraz zaangażowania w pracy na rzecz szkoły i swoich środowisk.
Jednocześnie podkreśliła, że sprawowanie opieki pedagogiczno–wychowawczej nad uczniem uzdolnionym to też wielkie wyzwanie dla samego nauczyciela. Tym samym podziękowała pedagogom za pomoc dzieciom uzdolnionym w rozwijaniu ich talentów, pasji i umiejętności, zaś dyrektorom za stwarzanie odpowiednich warunków do pracy. Podkreśliła także unowocześnienie sal, w tym multimedialnej i niesamowitą wartość jaką były zajęcia projektowe.
Szczególne wyrazy uznania burmistrz skierowała do rodziców nagrodzonych uczniów, dziękując im za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych pokoleń.

Nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce przyznane zostały uczniom w formie pamiątkowych dyplomów oraz nagrody rzeczowej. W tym roku nagrodę „Najlepszy z najlepszych” za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorową postawę uczniowską przyznano 17 uczniom z czterech szkół.
 
Oprawę artystyczną przygotowała tym razem szkoła podstawowa z Wiatrowca.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją