Aktualności

Rozpoczęcie prac na drogach w Gulkajmach i Majmławkach

  • 16-10-2020
Wyłoniono firmę która wykona inwestycje.
          Podpisano umowę na wykonanie gruntownej przebudowy 2 odcinków ciągów pieszo-jezdnych w miejscowości Gulkajmy, a także II etapu przebudowy drogi prowadzącej z Dzietrzychowo do Majmławki. Na oba zakresy najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ART-BET Prace Ziemne” p. Artura Wojtkiewicza z miejscowości Długa. W postępowaniu przetargowym, w wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Z uwagi na koniec roku na rynku wykonawstwa daje się zaobserwować dużo mniejsze zainteresowanie firm realizacją inwestycji jeszcze w bieżącym roku, a co za tym składane oferty są dużo droższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Dlatego też, kolejne postępowania przetargowe na inwestycje które mogą być zrealizowane w przyszłym roku, będziemy starali się ogłaszać w najbliższych dniach. Mamy nadzieję, że cieszyć się będą zainteresowaniem, tak jak to miało miejsce chociażby w przypadku drogi w Romankowie łączącej dwie drogi powiatowe 1396N i 1567N, w którym to postępowaniu złożono aż 5 ofert na wykonanie inwestycji. Przypomnijmy, że środki na inwestycje gmina otrzymała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w  Olsztynie w ramach przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej. Kwota jaką otrzymaliśmy pokryje 100% kosztów inwestycji. Dwa odcinki zostaną wykonane z kostki polbrukowej, a trzeci z płyt drogowych betonowych wraz z gruntowną wymianą podbudowy i ułożeniem nowej składającej się z kilku warstw o różnej frakcji kruszyw. Konstrukcje takie zapewnią nośność identyczną jaka jest wymagana dla budowy nowych dróg. Warto wspomnieć, że inwestycje są możliwe do zrealizowania wyłącznie dzięki zrozumieniu potrzeb i możliwości finansowych naszej gminy przez dyrektora KOWR’u p. Grzegorza Kierozalskiego, który od wielu lat pełni różnego rodzaju funkcje również w instytucjach samorządowych, m.in. był zastępcą burmistrza Ostródy, a obecnie jest również radnym sejmiku naszego województwa. Dzięki takiemu olbrzymiemu doświadczeniu łatwiej o zrozumienie potrzeb i bolączek z jakimi zmagają się samorządy. Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Gulkajmy, Majmławki - podpisanie umowy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją