Aktualności

Jednostki OSP w KSRG na 5 kolejnych lat.

  • 21-10-2020
Dwie jednostki OSP z terenu naszej gminy w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
          Zawarto trójstronne porozumienie między gminą Sępopol, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP z Sępopola i Lipicy, na mocy którego obie jednostki na okres kolejnych 5 lat włączone zostały do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Do systemu mogą być włączane jednostki ochrony przeciwpożarowej, których siły i środki są przewidziane do użycia w powiatowym lub wojewódzkim planie ratowniczym, a także te które zostały uwzględnione w zbiorczym planie sieci podmiotów systemu i spełniają między innymi następujące warunki, t.j.:
jednostka posiada:
a) co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,
b) co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
c) skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
d) urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych,
 
oraz pozostaje w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.
 
          Do systemu może być włączona także jednostka, która jest wyposażona i której ratownicy są wyszkoleni na poziomie pozwalającym na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych, jeżeli jej działalność ma zastosowanie w warunkach przewidzianych w planie ratowniczym. Oceny warunków, dokonuje właściwy miejscowo komendant powiatowy i komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku ochotniczych straży pożarnych włączenie jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia między właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, tą jednostką a burmistrzem. Do zawarcia takiego porozumienia właśnie doszło, a stosowne podpisy w imieniu PSP: złożył komendant st.bryg. Andrzej Harhaj, gminy: burmistrz Irena Wołosiuk oraz z poszczególnych jednostek: prezes OSP Sępopol - Ryszard Guz oraz naczelnik OSP - Zbigniew Krasowski, a także prezes OSP Lipica Andrzej Sinkiewicz oraz naczelnik OSP Radosław Dudek. Spotkanie zorganizował Stanisław Dąbkowski (były strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a obecnie pracownik Urzędu Miejskiego), który z ramienia gminy zajmuje się działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją