Aktualności

Most w Różynie.

  • 13-01-2021
Ruszyły prace projektowe nowej przeprawy rzecznej.
          Trwają prace dotyczące przygotowania kompletu dokumentów dotyczących rozbiórki i budowy nowego mostu nad rzeką Bejdycka w miejscowości Różyna. Przeprawa mostowa zlokalizowana jest wzdłuż drogi powiatowej numer 1575N. W ostatnich miesiącach minionego roku władze powiatu bartoszyckiego zdecydowały o wyłonieniu wykonawcy projektu budowlanego dotyczącego rozbiórki starego i budowy nowego mostu. Założenia przewidują szerokość nawierzchni mostu wynoszącą 7 metrów, zwieńczoną odwodnieniem o szerokości łącznie 1,42 m i chodnikami po obu stronach nawierzchni jezdni o szerokości około 2 metrów. Łącznie szerokość między barierami mostu będzie wynosiła ponad 12 metrów. Termin wynikający z umowy na wykonanie dokumentacji to kwiecień 2021 roku. W ramach wspomnianych prac do urzędu miejskiego w Sępopolu w miniony wtorek wpłynął wniosek o wydanie decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stanowi jeden z elementów niezbędnej dokumentacji. Całkowity czas wszystkich etapów procesu w którym należy uzyskać stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie, decyzje, włącznie z pozwoleniem wodno-prawnym, szacowany jest na około 9 miesięcy. Z informacji uzyskanych od inwestora wiemy, że samorząd jest bardzo zdeterminowany do tego by zdążyć z dokumentacją na jesienny nabór wniosków, ogłaszany corocznie przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Mamy nadzieję, że ta inwestycja zajmie jedno z czołowych miejsc na liście zadań powiatowych, które uzyskają wsparcie finansowe na realizację w wysokości umożliwiającej jej wykonanie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Most w Różynie

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Most w Różynie - projekt

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją