Aktualności

Jak powinna rozwijać się gmina Sępopol? Prosimy o opinie.

  • 07-04-2021
Duży może więcej, dlatego by pozyskiwać środki unijne, których tak potrzebuje nasza gmina, należy się zrzeszać. W tym celu powstało Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. 31 marca w Srokowie odbyło się spotkanie jego Rady Partnerstwa. Uczestniczył w nim Piotr Łazar, zastępca burmistrza Sępopola. Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc mieszkańców naszej gminy i miasta. Zatem prosimy o Pańswa opinie. 
 
Na spotkaniu przyjęto Raport diagnostyczny „Pogranicza". W partnerskich gminach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim zbadano opinie młodzieży, liderów i ogółu mieszkańców, przeanalizowano przemieszczanie się osób korzystających z usług publicznych, dogłębnej analizie poddano dane demograficzne, ekonomiczne i statystyczne.
Efektem kilkumiesięcznych działań jest Raport diagnostyczny Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący pierwszy namacalny efekt pracy całego zespołu. Raport diagnostyczny jest punktem wyjścia do kolejnego etapu pracy w postaci wspólnego opracowania strategii rozwoju. W dokumencie została wypracowana diagnoza naszego obszaru w tym potencjał, bariery oraz potrzeby rozwojowe.
 
Kluczowe przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju obszaru są opinie osób ten obszar zamieszkujących, więc mieszkańców naszej gminy i miasta.
 
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia prosimy przesłać na adres: biuro@pograniczewm.pl
 
Cały tekst raportu:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: SGP Srokowo 31.03.2021r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją