Aktualności

Trzy odcinki dróg w Liskach uzyskały dofinansowanie.

  • 21-04-2021
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pokryje 100% kosztów inwestycji.
          Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią SarsCov-2, a także absencji w pracy wielu pracowników urzędu, związanej z zachorowaniami na grypę, staramy się przygotowywać wnioski dotyczące uzyskiwania wsparcia finansowego, przeznaczonego na drogi w naszej gminie. Jak co roku, tak też i obecnie złożyliśmy dokumentację dotyczącą udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej, przyznawanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na przebudowę dróg. Drogi które mogą skorzystać z takiego wsparcie, to te które w minionych latach wchodziły w skład dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. W tym roku środki w budżecie KOWR’u są znacząco niższe na tego typu wsparcie, ale mimo tego nasza gmina otrzyma dofinansowanie na inwestycję drogową zlokalizowaną w miejscowości Liski, a dotyczącą trzech odcinków dróg. W ostatnim czasie zawarto stosowną umowę, na mocy której KOWR O/T Olsztyn udzieli wsparcia finansowego, którego wysokość pokryje 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W najbliższych dniach ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienie wykonawcy prac. Droga zostanie wykonana z wierzchnią warstwą w postaci kostki polbrukowej, a także składać się będzie z kilkuwarstwowej nowej podbudowy. Mamy nadzieję, że jeszcze przed okresem wakacyjnym prace budowlane ruszą. Za udzielenie wsparcia serdecznie dziękujemy dyrektorowi oddziału terenowego KORW w Olsztynie p. Grzegorzowi Kierozalskiemu, który doskonale rozumie problemy małych, o bardzo niskich dochodach gmin naszego województwa.   
         Przy okazji warto przypomnieć, że jeszcze w bieżącym roku wykonana zostanie, przez samorząd powiatowy, nowa nawierzchnia drogi powiatowej numer 1390N, prowadzącej od granicy administracyjnej naszej gminy, na styku z gminą Bartoszyce, przez miejscowość Liski, aż do wsi Turcz. Jest to drugi etap prac prowadzonych przez powiat na tej drodze. Końcowy trzeci etap zakłada przebudowanie drogi aż do ulicy Długiej, znajdującej się na terenie miasta Sępopol. Trzeci etap planowany jest na przyszły rok, a jego realizacja uzależniona jest od uzyskanego dofinansowania. Wszystkie etapy przebudowy drogi współfinansowane są w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych, którym dysponuje prezes rady ministrów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją