Aktualności

Gmina uzyskała środki na sfinansowanie przebudowy drogi w Lwowcu

  • 23-08-2021
Podczas realizacji inwestycji przebudowany zostanie również most na rzece Mamlak.
          Z przyjemnością pragniemy poinformować, że kolejna droga w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskała dofinansowanie, dzięki któremu inwestycja ma szanse realizacji jeszcze na przełomie obecnego i przyszłego roku. Wysokość wsparcia wynosi 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ostatnich dniach Irena Wołosiuk – burmistrz Sępopola podpisała stosowną umowę z p. Arturem Chojeckim - wojewodą warmińsko-mazurskim, dotyczącą współfinansowania tej ważnej inwestycji. Oprócz gruntownej przebudowy samej drogi zaplanowano również wykonanie nowego mostu na rzece Mamlak. Istniejący most obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym i jego dalsza eksploatacja zagraża bezpieczeństwu osób które z niego korzystają. Mamy nadzieję, że mimo drastycznego wzrostu cen na usługi budowlane, jakich obecnie jesteśmy świadkami, będziemy w stanie wyłonić wykonawcę który zrealizuje inwestycję w ramach uzyskanych pieniędzy. Całość inwestycji, zgodnie z warunkami umowy musi zostać zakończona i rozliczona do kwietnia 2023 roku. Jeśli tylko będziemy mogli wygospodarować środki z budżetu gminy na wkład własny w inwestycji, realizacja planowana jest jak najszybciej. Na ukończeniu jest już dokumentacja, a postępowanie przetargowe planowane jest do ogłoszenia w najbliższych dniach. Natomiast do końca sierpnia bieżącego roku planujemy zawrzeć umowy z wykonawcami inwestycji drogowych w Wiatrowcu i Smolance, a także na przebudowę ul. Dworcowej w Sępopolu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją