Aktualności

Kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie

  • 14-10-2021
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zasilą budżet inwestycji…
          Zakończono kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych dotyczących przebudowy drogi w miejscowości Smolanka. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty następujących firm:
  • ŻWIR-WIK S.C. p. M i W Rodak z Rusajn,
  • UBiB p. Waldemara Komsty z Bisztynka,  
  • ALTOR  Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego,
  • ART-BET p. Artura Wojtkiewicza z miejscowości Długa.
          Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma p. Artura Wojtkiewicza ART-BET, na kwotę 656 544,11 zł. Najtańsza oferta jest wyższa od szacunkowej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia, w oparciu o kosztorys inwestorski, o ponad 140 000 zł. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 906 306,99 zł i jest wyższa o ponad 75% od zeszłorocznych szacunków obliczonych na podstawie średnich cen na tego typu prace, wykonywane na terenie naszego województwa. Drastyczna, skokowa zmiana cen usług budowlanych jakie oferują firmy w naborach, w najbliższym czasie uniemożliwi wykonanie inwestycji w wielu gminach. Budżety gmin nie udźwignął tak dużych zmian, a co za tym idzie najprawdopodobniej spadnie tempo realizowanych inwestycji.
Droga zostanie wykonana z wierzchnią warstwą w postaci betonowych płyt drogowych, odwodnienie korpusu drogi z wykorzystaniem rowów chłonnych po obu stronach drogi. Dodatkowo wykonany zostanie kanał technologiczny, umożliwiający wprowadzenie sieci teletechnicznych bez ingerencji w konstrukcję nowej nawierzchni drogi.
          Inwestycja realizowana jest dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego dysponentem na terenie naszego województwa jest wojewoda warmińsko-mazurski. Wsparcie jakie uzyskała gmina wynosi 60% kwalifikowanych kosztów inwestycji. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja inwestycji w oparciu o środki którymi dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: droga Smolanka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją