Aktualności

Sępopolski cmentarz pięknieje – aleja po alei

  • 06-12-2021
Ten rok przyniósł kolejną większą inwestycję na sępopolskim cmentarzu. Zakończyła się budowa 4 kolejnych odcinków brukowych alejek. 2 grudnia pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu dokonali odbioru robót. Inwestycja pochłonęła prawie 140 tys. zł. Dofinansowanie sępopolski magistrat pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), a także dzięki ofiarności Państwa Jana i Danuty Sydor.
          Gminna nekropolia to miejsca szczególne i dlatego samorząd Sępopola robi wszystko, aby miejsce to łączyło w sobie powagę należną cmentarzom, połączoną z wymogami obecnych czasów.

Od kilku lat, na polecenie pani burmistrz Ireny Wołosiuk, realizowany jest plan sukcesywnej modernizacji alejek na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. Przedsięwzięcie ma na celu polepszenie komfortu komunikacji na cmentarzu przy zachowaniu jego wartości historycznych.

Obecna inwestycja stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2020 roku. A z uwagi na zabytkowy charakter cmentarza, wszelkie prace budowlane wymagają uzyskania zaleceń oraz stosownych zgód Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecne  zalecenia przewidują budowę nawierzchni wyłącznie z naturalnych surowców np. kamienia granitowego. Jak łatwo się domyślić, ograniczenie możliwości zastosowania materiałów jakie mogą posłużyć do wykonania nawierzchni, pociągają za sobą znaczny wzrost kosztów samej inwestycji. Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Państwu Janowi i Danucie Sydor, możliwe było wykonanie kolejnych 4 odcinków zabytkowych alei. Łącznie wyremontowano już prawie 360 metrów.

Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku wykonawcą prac była firma „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego. W pierwszym ogłoszonym zapytaniu ofertowym, oferty złożone przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na inwestycję, a dopiero drugie postępowanie umożliwiło wyłonienie wykonawcy i podpisanie stosownej umowy.  
 
           W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Janowi i Danucie Sydor za wsparcie finansowe gminy, dzięki któremu możliwa była kontynuacja inwestycji na naszej zabytkowej nekropolii. Oby osób o tak wspaniałych sercach, chętnych do wsparcia, było jak najwięcej w kolejnych latach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Cmentarz - zabytkowe alejki 2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją