Aktualności

Wypełnij ankietę dotyczącą strategii rozwoju Gminy Sępopol

  • 13-01-2022
Szanowni Mieszkańcy Gminy Sępopol,
 
w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Sępopol na lata 2022-2030 prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Sępopol. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego w perspektywie do 2030r., a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Sępopol na najbliższe lata. Strategia będzie stanowiła jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Gminy Sępopol w kolejnych latach oraz umożliwi monitorowanie poziomu jej rozwoju.    
 
Irena Wołosiuk
Burmistrz Sępopola
 
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją