Aktualności

Zaprojektują sępopolską kulturę

  • 23-02-2022
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu realizuje projekt "ZaprojektujMY wspólnie Sępopolską kulturę".  Na jego realizację M-GOK Sępopol otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Projekt będzie realizowany w dwóch etapach od marca do listopada bieżącego roku.
 
Zadanie polega na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb lokalnej społeczności pod kątem odkrywania i pobudzania aktywności społecznej, poznawaniu nowych możliwości współpracy instytucji kultury z mieszkańcami i wzmocnienie jej roli poprzez inicjowanie nowych praktyk.
 
Przeprowadzone zostaną warsztaty, podczas których wspólnie z zaproszonymi partnerami opracowana zostanie diagnoza stanowiąca punkt wyjścia do planowania działań praktycznych. Celem badania nie jest samo badanie, ale ulepszanie rzeczywistości, a więc podjęcie działania. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie konkursu na realizację inicjatyw oddolnych i ich przeprowadzenie w drugim etapie Programu.
 
Chcemy stworzyć platformę do wspólnego podejmowania ważnych dla naszej lokalnej społeczności inicjatyw i wydarzeń. Zintegrować ludzi w różnym wieku wokół zadania, którego będą zarówno autorami, jak i realizatorami. Dać im narzędzia w postaci wiedzy oraz wsparcia zarówno merytorycznego, jak i technicznego. Raport z przeprowadzonej diagnozy będzie swoistą strategią działalności M-GOK w Sępopolu napisaną wspólnie z mieszkańcami tej gminy, co zwiększy zaangażowanie i współudział mieszkańców w "życiu" instytucji.. "
 
O kolejnych etapach pracy będziemy informować.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją