Aktualności

Ulica Dworcowa na finiszu.

  • 28-03-2022
Wraz z wiosną ruszyły prace na budowach dróg gminnych.
          Z chwilą ustania przymrozków firma „ALTOR” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego wznowiła prace budowlane na ul. Dworcowej w Sępopolu. Obecnie układana jest warstwa wiążąca betonu asfaltowego, a do wykonania pozostanie jeszcze między innymi: ułożenie warstwy ścieralnej, regulacja włazów studzienek, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, uporządkowanie terenu i obsianie trawą. A cała nowa konstrukcja drogi składać się będzie z:
  • warstwy odsączającej o grubości 25 cm,
  • warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 22 cm,
  • warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm,
  • warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.
          Warto przypomnieć, że środki na przebudowę drogi gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego dysponentem na terenie naszego województwa jest wojewoda warmińsko-mazurski. Wsparcie jakie uzyskała gmina wynosi 60% kwalifikowanych kosztów inwestycji, a cała inwestycja wyniesie 753 481,97 zł. Pozostała kwota pokryta zostanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co spowoduje że droga w całości zostanie wybudowana ze środków zewnętrznych.
          Prócz ul. Dworcowej (etap 2) w realizacji jest droga w Wiatrowcu oraz w Smolance. Kolejne ogłoszone postępowania przetargowe dotyczą ul. Piaskowej, ul. Bocznej, ul. Mickiewicza, ul. Krótkiej, ul. Ogrodowej, ul. Włókienniczej, ul. Spółdzielczej, ul Dworcowej etap 1, drogi przy ul. Wojska Polskiego, ul. Nad Gubrem, ul. Przemysłowej, a także 2 dróg w Dzietrzychowie oraz drogi w Lwowcu. Ponadto, inwestycje zakładają wybudowanie nowych sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektrycznej, kanału technologicznego i częściowo kanalizacji sanitarnej.   
           Mamy nadzieję, że najbliższy przetarg wyłoni wykonawcę inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Budowa ul. Dworcowej - etap 2

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją