Aktualności

10.000.000 złotych na inwestycje drogowe

  • 04-07-2022
Kilkanaście dróg na terenie naszej gminy otrzymało 95% wsparcia finansowego - II edycja Rządowego Funduszu Polski Ład
          Ostatni okres przyniósł bardzo dobre informacje dla naszej gminy. Rozstrzygnięto kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w którym to jeden z naszych wniosków został zakwalifikowany do inwestycji dla których przyznano finansowanie. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 95% całkowitych kosztów kwalifikacyjnych, które wynoszą 9.992.000,00zł. W zakresie inwestycji założono gruntowną przebudowę dla kilkunastu odcinków dróg, w tym między innymi w miejscowościach: Wiatrowiec, Przewarszyty, Lwowiec, Ostre Bardo, Stopki Osada, Prętławki, Wodukajmy, Smolanka, Szczurkowo, Gierkiny oraz wykonanie parkingu przy ulicy Kościelnej w Sępopolu. Podczas prac wykonane zostaną 4 zupełnie nowe warstwy konstrukcyjne, zwieńczone nawierzchnią asfaltową lub betonową. Konstrukcja taka zapewni odpowiednią nośność dróg. Prócz jezdni wykonana zostanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a także elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu (m.in. oszczędne oświetlenie w technologii LED). Obecnie dominuje nawierzchnia szutrowa lub częściowo utwardzona w bardzo złym stanie technicznym, często jeszcze pamiętająca czasy PRL’u. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w przyszłym roku.
 
          Po otrzymaniu wstępnej promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, maksymalnie w ciągu 9 miesięcy rozpoczęta zostanie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Dokumentacji projektowa w postaci Programów Funkcjonalno-Użytkowych zostanie wykonana jeszcze w okresie przed ogłoszeniem przetargu. Mamy nadzieję, że swoje oferty na wykonanie PFU, w oparciu o ogłoszone zapytanie ofertowe, złożą podmioty świadczące tego typu usługi. W poprzednim postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta na kwotę blisko 150 000 złotych. Z uwagi na bardzo wysoką cenę oraz wyłącznie jedną ofertę, nie zdecydowano się na zawarcie umowy z oferentem, jakim była firma „Droga Polska” z Bisztynka. Dokumentację wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego z Sępopola, dzięki czemu zaoszczędzono znaczne środki. Jak będzie w obecnie ogłoszonym zapytaniu ofertowym, zdecydują oferty złożone przez podmioty wykonujące dokumentację w postaci Programów Funkcjonalno-Użytkowych.
 
          Na rozstrzygnięcie oczekują kolejne nasze wnioski złożone do III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: PGR, przeznaczonej dla samorządów na terenie których działały dawne Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Mocno liczymy na to, że choć jeden z naszych wniosków otrzyma wsparcie finansowe, ze środków pochodzących z budżetu państwa. W ramach zadań przewidziano inwestycje na stadionie miejskim w Sępopolu. Dofinansowanie w tym naborze może maksymalnie wynieść 98% kosztów inwestycji. Tak duże dofinansowania są wyjątkowe, biorąc pod uwagę dotychczasowe wsparcie udzielane w ramach środków europejskich, czy też Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Polski Ład - edycja II

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją