Aktualności

723 817,00 zł dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

  • 27-06-2023
Środki unijne na doposażenie instytucji kultury...
          20 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa podjął decyzję dotyczącą dofinansowania projektów w konkursie skierowanym do instytucji kultury. Dzięki zwiększonej alokacji środków udało się sfinalizować umowy z 27 projektami spośród 30, które zostały uznane za poprawne po przejściu oceny formalno-merytorycznej. To spory sukces dla sektora kulturalnego i stanowi dobrą nowinę dla instytucji, które od dawna oczekiwały wsparcia finansowego.
 
          Warto zauważyć, że w konkursie brało udział wiele dużych instytucji kultury z naszego województwa, takie jak: Teatr Lalek z Olsztyna, Teatr im. Aleksandra Sewruka z Elbląga, Filharmonia Olsztyńska, Centrum Spotkań Europejskich oraz Planetarium z Olsztyna. Są to renomowane instytucje kultury, które rywalizowały o dofinansowanie wraz z innymi projektami. Konkurencja była zatem niezwykle silna, a to jeszcze bardziej podkreśla wartość i znaczenie projektów, które otrzymały wsparcie wśród których znalazł się i nasz.
 
          Wniosek z Sępopola, który zajął 13 miejsce i zdobył 60 punktów i znalazł się na liście inwestycji do realizacji. Kwota jaką przyznano to 586 219,39 zł i z 15% wkładem własnym gminy łącznie stanowi 723 817,00 zł. To ogromny sukces dla naszej społeczności i dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości mają szansę na otrzymanie wsparcia i rozwinięcie swojej infrastruktury kulturalnej. Z terenu naszego powiatu jeszcze tylko samorząd miasta Górowo Iławeckie (23 pozycja na liście) otrzymał wsparcie, które wynosi 112 411,86 zł.  
 
      Pieniądze otrzymane w konkursie wydatkować można na zakup środków trwałych do wyposażenia Domu Kultury. W związku z tym planuje się zakup następujących elementów: profesjonalnego scenicznego zestawu nagłośnienia i zestawu oświetlenia do sali widowiskowej, wymienione zostaną również fotele w sali widowiskowej (obecne fotele pamiętają jeszcze czasy otwarcia placówki i mają już kilkadziesiąt lat), zakupiony zostanie ekran oraz profesjonalny projektor, zestaw mobilnych podestów scenicznych, które będą bardzo przydatne podczas organizacji imprez plenerowych, a także 5 laptopów do wyposażenia jednej z pracowni. Te inwestycje przyczynią się do znacznego podniesienia jakości działalności Ośrodka Kultury i stworzenia lepszych warunków dla organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych.
 
         Należy jednak zaznaczyć, że środki rozdysponowane w ramach tego konkursu pochodzą jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Są to jedne z ostatnich dostępnych środków z tej puli. Niestety, mimo że mamy już połowę 2023 roku, kolejne środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach FEWiM 2021-2027 nie zostały jeszcze uruchomione. To spowolnienie wynika z opieszałości w działaniu administracji unijnej. Taka sytuacja jest niezwykle niefortunna dla instytucji kultury, które pilnie potrzebują dużych nakładów. Wsparcie finansowe jest niezwykle istotne i odgrywają kluczową rolę w rozwoju społeczności lokalnych, edukacji oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
 
         Warto w tym momencie podkreślić, że przygotowany jest wniosek który będzie dotyczył kompleksowej termomodernizacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, a w minionych latach ze środków zewnętrznych wymieniono między innymi system centralnego ogrzewania, oraz wyremontowano pomieszczenia na 1 piętrze budynku.
 
         Do zrobienie jest jeszcze bardzo dużo, ale mamy nadzieję że cały obiekt zostanie gruntownie wyremontowany i doposażony.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją