Aktualności

Mamy kolejne środki z programu Polski Ład – tym razem na drogi w Lipicy, Przewarszytach oraz Romankowie

  • 18-09-2023
Blisko 2 500 000 zł na inwestycje, dofinansowanie aż 98%...
          Gmina Sępopol, podobnie jak wiele innych samorządów, za priorytet stawia sobie zwiększenie jakości życia swoich mieszkańców. W kontekst tego dążenia wpisuje się Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W kolejnej edycji jednym z głównych obszarów skupienia tego programu jest modernizacja sieci dróg oraz infrastruktury towarzyszącej.
 
          Finansowanie stanowi kluczową kwestię w ramach realizacji tego projektu. Szczególnie ważne jest to w przypadku modernizacji dróg, która stanowi jeden z głównych filarów programu. Aż 98% kosztów inwestycji ma być pokryte z programu Polski Ład, co pozwoli na zrealizowanie prac modernizacyjnych na większą skalę.
 
          Modernizacja dróg, przewidziana w miejscowościach Lipica, Romankowo oraz Przewarszyty, jest nie tylko kwestią estetyczną. To rozwiązanie konkretnego problemu i potrzeb mieszkańców. Drogi te, będące wcześniej w katastrofalnym stanie technicznym, stwarzały poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, a gmina nie posiada wystarczających możliwości finansowych by samodzielnie realizować tak duże inwestycje. Program jest jedyną szansą na wykonanie inwestycji drogowych. Realizacja tego zadania zakłada budowę nowych 4 warstw konstrukcyjnych, zwieńczonych nawierzchnią asfaltową lub betonową. Taka infrastruktura zapewni właściwą nośność dróg, a także zostanie uzupełniona infrastrukturą towarzyszącą w miejscach tego wymagających. Ponadto, inwestycja przewiduje elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu.
 
          Celem modernizacji dróg jest nie tylko poprawa stanu technicznego nawierzchni, ale także wsparcie rozwoju tych miejscowości oraz zwiększenie komfortu życia ich mieszkańców. Dzięki nowoczesnym i bezpiecznym drogom, lokalne społeczności będą miały możliwość rozwijania swoich przedsięwzięć.
 
          Kolejnym ważnym elementem Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" jest inwestycja w infrastrukturę oświetleniową. Plan zakłada wymianę istniejącej infrastruktury na energooszczędne systemy oparte na technologii LED. Jest to krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, który ma pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i budżet gminy.
 
          Nowoczesne oświetlenie LED ma wiele zalet. Po pierwsze, zużywa znacznie mniej energii elektrycznej niż tradycyjne źródła światła, co przekłada się na niższe rachunki za prąd dla gminy. Ponadto, trwałość diod LED jest znacznie wyższa niż tradycyjnych żarówek, co oznacza mniejszą ilość odpadów elektrośmieci. Redukcja zużycia energii przyczynia się także do obniżenia emisji dwutlenku węgla, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne.
 
         Inwestycja w infrastrukturę oświetleniową nie tylko obniży koszty utrzymania oświetlenia, ale także stworzy bardziej przyjazne środowisko dla mieszkańców. Wnioski z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" są jednoznaczne - inwestowanie w modernizację dróg i rozbudowę infrastruktury oświetleniowej przynosi korzyści zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Dzięki współfinansowaniu inwestycji, realizacja tych projektów staje się możliwa, a obiecywane korzyści stają się rzeczywistością.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją