Aktualności

Dostaliśmy blisko 800 000 złotych na ratowanie zabytków

  • 27-09-2023
Mamy powód do zadowolenia - dwa projekty złożone w ramach programu "Polski Ład" zostały zaakceptowane i otrzymały wsparcie finansowe na poziomie 98% całkowitych kosztów inwestycji.
          Dzięki programowi inwestycji strategicznych "Polski Ład", kierowanemu na ratowanie obiektów zabytkowych, ocalone zostaną kolejne obiekty historyczne znajdujące się na terenie naszej gminy. W drugiej edycji tego programu, nasza gmina otrzymała znaczące środki finansowe, które pozwolą na odrestaurowanie dwóch zabytkowych obiektów potrzebują podjęcie pilnych działań.
 
          Pierwszy projekt koncentruje się na ratowaniu zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej 1 w mieście Sępopol. To miejsce jest obecnie siedzibą mieszkań komunalnych i znajduje się na liście obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Kamienica przetrwała zniszczenia w czasie II wojny światowej, a obecnie wymaga pilnej interwencji. Planowane prace obejmują remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, naprawę lub wymianę więźby dachowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego. To działania, które są niezbędne, aby zachować ten budynek dla przyszłych pokoleń.
 
          Drugim projektem, który otrzymał finansowanie, jest renowacja Świetlicy Wiejskiej we Lwowcu. Ten budynek również wpisany jest do rejestru zabytków. W wyniku pożaru stracił wiele swojej dawnej świetności, dlatego teraz jest czas, aby przywrócić mu jego blask. Prace obejmują wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu. Ta inwestycja będzie pierwszym krokiem na drodze do odbudowy tego obiektu i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz pielgrzymów, którzy odwiedzają świątynię we Lwowcu. Ponadto, renowacja pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.  Finanse na pozostałe prace budowlane mamy nadzieję otrzymać ze środków FEWiM.
 
          Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy gmina sięga po środki finansowe z programu "Polski Ład" na ratowanie obiektów zabytkowych. W poprzedniej edycji tego programu, otrzymaliśmy ponad 1 milion złotych na projekty związane z dziedzictwem kulturowym. Te środki pozwolą między innymi na: wykonanie kolejnych  granitowych alejek na cmentarzu, remont dwóch kaplic oraz zabytkowej bramy i ogrodzenia na cmentarzu komunalnym. To stanowi kolejny przekonujący dowód na to, że wsparcie finansowe ze strony rządu umożliwia pielęgnowanie naszego dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanie realnych kroków w celu jego zachowania.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Polski Ład - zabytki 2

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją