Aktualności

Porozumienie terytorialne - nowy rozdział w historii Stowarzyszenia Pogranicza i gminy Sępopol.

  • 19-01-2024
Ponad 80 000 000 złotych w ramach zawartego Porozumienia terytorialnego z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego...
Po 5 latach od powstania Stowarzyszenia,
po 3 latach od przyjęcia pierwszej Strategii dla Pogranicza,
po blisko 2 latach trudnych i partnerskich negocjacji,
MAMY TO!!

Wczoraj Stowarzyszenie Pogranicza zawarło Porozumienie terytorialne z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które otwiera drogę do realizacji długofalowych przedsięwzięć rozwojowych na Pograniczu w tym na terenie naszej gminy.

Podpisując Porozumienie, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zobowiązał się do zabezpieczenia ponad 80 000 000,00 złotych w Programie FEWiM 2021-2027 na cztery pograniczne projekty strategiczne. Są nimi:

1) programy rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z Pogranicza (Młodzi Kreatywni);
2) Uniwersytet Ludowy Pogranicza;
3) rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza;
4) termomodernizacja kilkudziesięciu budynków użyteczności publicznej na Pograniczu w tym 5 obiektów na terenie gminy Sępopol (świetlice w Lwowcu, Dzietrzychowie i Szczurkowie, a także dwa budynki komunalne).

          Marszałek województwa Marcin Kuchciński z entuzjazmem odniósł się do podpisanego porozumienia i wysoko ocenił doświadczenie Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza w realizacji projektów. Podkreślił, że duże zasoby finansowe, które teraz trafią do samorządów, przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców przygranicznych obszarów.
 
         Wicemarszałek Miron Sycz nie krył, że potrzeba wsparcia jest ogromna i zwrócił uwagę na konieczność ubiegania się o dodatkowe środki rządowe na inwestycje zwłaszcza te związane z infrastrukturą drogową i komunikacją.
 
Porozumienie terytorialne stanowi bardzo silne zobowiązanie dla Zarządu naszego Stowarzyszenia do sprawnej, skutecznej i terminowej realizacji ww. przedsięwzięć.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją