Aktualności

Spotkanie w WMARR z Prezesem Markiem Karólewskim

  • 16-02-2024
Wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza.
          15 lutego odbyło się spotkanie w siedzibie Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, podczas którego omawiano kwestie wsparcia dla przedsiębiorców działających na terenie samorządów należących do Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza, w tym również gminy Sępopol. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu WMSSP: Lidia Czerniewicz, zastępca burmistrza Węgorzewa, Piotr Łazar, zastępca burmistrza Sępopola oraz z Dubeninek - Ewa Bogdanowicz Kordiak, sekretarz gminy.
 
Podczas dyskusji poruszono kwestię wyodrębnienia środków finansowych przeznaczonych dla obszaru Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza, której wartość wstępnie szacowana jest na ponad 20.000.000 złotych. Planowane działania mają na celu udzielanie dotacji na rozwój oraz wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych na obszarze Stowarzyszenia w formie wsparcia finansowego (wynoszącego do 85% kosztów kwalifikowanych), przeznaczonego m.in. na zakup sprzętu, rozwój działalności oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
 
Zapowiadane inicjatywy przewidują, że przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości wynoszącej minimalnie 200 000 złotych.
 
Działalność Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza zyskuje coraz większe uznanie w województwie, co przekłada się na szanse otrzymania znaczących środków na rozwój obszarów przygranicznych, niezbędnych do ich dalszego rozwoju. Liczymy, że obecnie rozpatrywane rozwiązania oraz mechanizmy finansowe znajdą swoje miejsce w dokumentach przyjętych przez instytucje zarządzające funduszami unijnymi, co pomoże w rozwoju samorządów pogranicza.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją