Aktualności

Otrzymaliśmy 475.130,85 zł na rozwój systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim, MGOPS oraz w ZGMiUK....

  • 11-03-2024
Koszt całkowity inwestycji zostanie pokryty w 100% z programu.
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) stanowią istotny filar wsparcia dla projektów modernizacyjnych, które mają na celu wzmocnienie infrastruktury cyfrowej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w instytucjach publicznych. Polska, korzystając z tych środków, podjęła szereg działań mających na celu poprawę stanu cyberbezpieczeństwa, co zostało wyraźnie ukazane w projekcie "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol".
 
Otrzymane środki w wysokości 475.130,85 zł umożliwią podniesienie jakości i bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. To istotny krok w kierunku zwiększenia odporności na zagrożenia cybernetyczne.
 
Data złożenia wniosku, 14 grudnia 2023 roku, oznacza początek procesu, który ma przyczynić się do wzmocnienia samorządowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Priorytetu Działania Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), który koncentruje się na zaawansowanych usługach cyfrowych.
 
Obecna sytuacja w jednostkach samorządowych, Gminy Sępopol, została poddana analizie, która wykazała, że poziom cyberbezpieczeńwa pozostawia wiele do życzenia. Pomimo pewnych inwestycji w infrastrukturę IT, brakuje zaawansowanych rozwiązań, serwerów, zasobów do backupu, monitorowania oraz zarządzania bezpieczeństwem i reagowania na incydenty. Konieczna jest aktualizacja dokumentacji i procedur bezpieczeństwa.
 
Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol" zakłada kompleksowe działania mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu planowane są zakupy kluczowych elementów infrastruktury IT, takich jak serwery, urządzenia do backupu, systemy zasilania awaryjnego (m.in. agregat prądotwórczy o wyjątkowo dużej mocy), zarządzalne urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie antywirusowe. Te działania pozwolą na skuteczną ochronę danych oraz zapewnią ciągłość działania kluczowych systemów.
 
Dodatkowo, planowane jest przeprowadzenie szkoleń dotyczących cyberbezpieczeństwa wśród pracowników, co jest szczególnie istotne w obliczu rosnącej liczby zagrożeń. Wiedza pracowników na temat bezpieczeństwa informatycznego przyczyni się do zmniejszenia ryzyka ataków oraz poprawy ogólnej świadomości w zakresie bezpieczeństwa danych.
 
Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszy Europejskich przeznaczonych na rozwój cyfrowy, które są dystrybuowane przez administrację rządową. Koszt całkowity inwestycji zostanie pokryty w 100% z programu, co oznacza, że gmina nie będzie musiała dołożyć nawet złotówki do inwestycji. Jest to niezwykle cenne, zwłaszcza w kontekście ograniczonych możliwości naszego budżetu i rosnącej potrzeby modernizacji infrastruktury cyfrowej.
 
Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, instytucje publiczne mają szansę na skuteczną modernizację i zwiększenie bezpieczeństwa danych, co przyczyni się do lepszej obsługi mieszkańców oraz efektywniejszej pracy administracji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją