Aktualności

500 mln złotych dla rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych

  • 19-03-2024
Nowy impuls dla czterech województw…
          Dnia 15 marca 2024 r., Burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, wraz z innymi przedstawicielami regionu pogranicza, wzięła udział w niezwykle istotnym spotkaniu dotyczącym rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Spotkanie to miało miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
 
Głównym celem programu jest wsparcie obszarów pogranicza poprzez alokację środków w wysokości 500 mln złotych, które mają zostać wykorzystane na różnorodne inicjatywy rozwojowe. Spotkanie było okazją do zaprezentowania głównych założeń tego programu przez Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana Jacka Protasa. Każde z województw należących do pogranicza, tj.: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie otrzyma po 125 mln złotych, które będą przeznaczone na inicjatywy mające na celu:
  • ochronę środowiska,
  • poprawę infrastruktury drogowej,
  • rozwój turystyki,
  • poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.
W ramach wspomnianego rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych, każdy samorząd będzie miał możliwość złożenia maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie projektów, których łączna wartość nie przekroczy 2 000 000 złotych. Ważną kwestią jest także wkład własny gminy, który wyniesie 20% całkowitej kwoty wnioskowanej.
 
Planowany nabór wniosków będzie otwarty do końca maja, co daje samorządom wystarczająco czasu na przygotowanie swoich projektów i formalności związanych z aplikacją. Następnie, proces oceny i rozpatrzenia wniosków będzie trwał do końca września bieżącego roku.
 
Taka struktura programu daje samorządom możliwość zgłoszenia projektów z różnych obszarów, od infrastruktury drogowej po ochronę środowiska czy rozwój turystyki. Jest to także zachęta do kreatywnego myślenia i planowania zasobów lokalnych w sposób, który maksymalizuje korzyści dla społeczności lokalnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Spotkanie w UW

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją