Aktualności

Rozpoczęcie prac budowlanych. Umowa na modernizację 3 kolejnych dróg podpisana…

  • 29-04-2024
Drogi w Lipicy, Romankowie i Przewarszytach mają zapewnione nie tylko finansowanie, ale co ważniejsze (w obecnych czasach), mają również wyłonionego wykonawcę prac budowlanych…
          Z radością pragniemy podzielić się informacją o zawarciu umowy na budowę dróg w ramach inwestycji "POLSKI ŁAD"- edycja 6. Najkorzystniejszą ofertę w II postępowaniu przetargowym złożyła firma „Kwieciński” Sp. z o.o. z Bartoszyc na kwotę 2.498.900,00 złotych. Kolejna oferta rozpatrywana w postępowaniu przetargowym wynosiła 3.237.360,00 złotych i została złożona przez firmę „SORTED” Sp. z o.o. z Piaseczna.
 
Projekt zakłada modernizację dróg w miejscowościach: Lipica (etap 1), Romankowo (etap 1) oraz Przewarszyty (etap 2). W ramach prac planowane jest wybudowanie nowych warstw konstrukcyjnych, zwieńczonych drogowymi płytami betonowymi lub nawierzchnią asfaltową, które zapewnią odpowiednią nośność dróg. Ponadto, wzdłuż dróg wykonane zostaną rowy chłonne, a elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu, takie jak oświetlenie, będą montowane w miejscach szczególnie ważnych z uwagi na bezpieczeństwo włączania się do ruchu pojazdów.
Dotychczasowe drogi, objęte projektem, charakteryzują się fatalnym stanem technicznym, dlatego też głównym celem inwestycji jest stworzenie nowych i bezpiecznych tras komunikacyjnych, podnoszących komfort przemieszczania się pojazdów.
 
Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji tych ważnych odcinków dróg.

Wartość inwestycji (w PLN): 2.498.900,00
Kwota udziału własnego gminy (w PLN): 49.978,00
Procentowy udział własny gminy w realizacji inwestycji: 2,00%


 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Polski Ład 6

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją