Aktualności

Modernizacja Zbiornika Wodnego w Trosinach - 100% Dofinansowania!

  • 22-05-2024
          Kolejne środki trafią do naszej gminy. Tym razem nasz wniosek dotyczący odtworzenia zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny przeszedł pozytywną ocenę i znalazł się na 8 (na 25) miejscu na liście inwestycji, które otrzymają wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środkami tymi zarządza samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.
 
W projekcie odnowy zbiornika wodnego w Trosinach zostaną wykonane m.in. następujące prace:
  • Pogłębienie i ukształtowanie zbiornika: Prace te mają na celu poprawę retencji wodnej oraz zwiększenie pojemności zbiornika. Dzięki temu zbiornik będzie mógł skuteczniej magazynować wodę, co jest kluczowe w okresach suszy.
  • Umocnienie brzegów: Stabilizacja brzegów zbiornika zapobiegnie erozji i zniszczeniom, a także poprawi bezpieczeństwo.
  • Wykonanie utwardzonego wjazdu: Nowy, utwardzony wjazd ułatwi dostęp do zbiornika zarówno dla służb ratowniczych (OSP), jak i mieszkańców.
  • Ogrodzenie terenu: Ogrodzenie terenu wokół zbiornika zapewni ochronę przed nieupoważnionym dostępem oraz podniesie estetykę tego miejsca.
Realizacja tego projektu przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców Trosin i okolic. Modernizacja zbiornika poprawi jego funkcjonalność i estetykę, co z pewnością zwiększy atrakcyjność tego miejsca. Dodatkowo, działania związane z umocnieniem brzegów i ogrodzeniem terenu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.
 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 500 000 złotych, a środki na jej realizację zostały w pełni pozyskane dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otrzymane dofinansowanie pokryje 100% kosztów modernizacji, co jest sporym sukcesem w kontekście niskich dochodów własnych gminy.
 
Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tego dofinansowania.
 
Wierzymy, że inwestycja ta przyczyni się do podniesienia jakości życia oraz usunie z krajobrazu kolejny zaniedbany przez dziesięciolecia obszar, stając się miejscem, z którego wszyscy będziemy dumni.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją